Krajevne organizacije RK

V okviru Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Šmarje pri Jelšah deluje 25 krajevnih organizacij Rdečega križa:

OBČINA BISTRICA OB SOTLI

Bistrica ob Sotli - predsednica Emilija Šterlek

OBČINA KOZJE

Buče - predsednica Božena Frece
Kozje - predsednica Marija Klavžar
Lesično - predsednica Karmen Križnik Jokosenumi
Podsreda-Osredek - predsednica Ivana Jazbinšek
Zagorje - predsednica Tanja Žlender

OBČINA PODČETRTEK

Podčetrtek - predsednica Vanja Verbošek
Polje ob Sotli - predsednica Sabina Bunšek
Pristava pri Mestinju - predsednica Jožica Hlupič
Virštanj - predsednik Ferdinand Stopar

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Kostrivnica - predsednik Viktor Vratarič
Rogaška Slatina - predsednica Biserka Inkret
Sv. Florijan - predsednica Minka Dolšak

OBČINA ROGATEC

Dobovec - predsednik Robert Kotnik
Donačka Gora - predsednica Majda Trebše
Rogatec - predsednica Aleksandra Tudja

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

Kristan Vrh - podpredsednica Simona Belej
Lemberg - predsednica Nina Jecl
Mestinje - predsednica Irena Rupnik
Sladka Gora - predsednica Mira Ciglar
Sveti Štefan - predsednica Marjana Bevc
Šentvid pri Grobelnem - predsednica Ivica Mešiček
Šmarje pri Jelšah - predsednica Jerica Smole
Zibika - predsednica Biserka Podhraški

©2024 Oblikovanje in izdelava spletne strani Kabi d.o.o.