RK Slovenije
Območno združenje Šmarje pri Jelšah

Tel:03/818 65 80, 818 65 81, 051 687 347
E-mail: smarje.ozrk@ozrks.si

Sekretarka: Mirjana Zoretič                                                                                                                                  Strokovna sodelavka: Andreja Čokl
 

TRR: SI56 6100 0001 6073 732 Delavska hranilnica
 

Upravljanje piškotkov

V letu 2011 več kot 2.000 odvzemov krvi

Krvodajalci z območja Obsotelja in Kozjanskega so v letu 2011 kri darovali 2025 - krat in tako celjski bolnišnici za nujne posege zagotovili več kot 900 litrov krvi. Večina krvodajalcev je kri darovala na terenskih krvodajalskih akcijah, približno petina - povečini so to naši občani, ki imajo službo v Celju ali okolici - pa je bila na odvzemu krvi v Transfuzijskem centru Celje. V letu 2011 smo pridobili tudi precej novih krvodajalcev. Prvič je krvi darovalo 162 naših občanov.

Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah in Transfuzijski center Celje bosta tudi v letu 2012 organizirala 15 krvodajalskih akcij, od tega 5 v Rogaški Slatini, po 3 v Rogatcu in Šmarju pri Jelšah ter po 2 v Kozjem in Podčetrtku. Prva letošnja krvodajalska akcija bo v četrtek, 26. januarja 2012, v Rogaški Slatini.
 

Podeli:

Izteka se štiriletni mandat organom OZ RK Šmarje pri Jelšah in vodstvom krajevnih organizacij RK

Spomladi 2012 se izteka štiriletni mandat organom Območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah in vodstvom krajevnih organizacij Rdečega križa. Februarja in marca 2012 tako potekajo letni zbori krajevnih organizacij RK, na  katerih člani Rdečega križa predlagajo kandidate za predsednika, območni odbor OZ RK Šmarje pri Jelšah in komisije območnega združenja. Udeleženci letnih zborov  volijo tudi predsednike krajevnih organizacij in  člane krajevnih odborov RK,  ki bodo naslednja štiri leta skrbeli za dejavnost Rdečega križa v svojem kraju. V 25 krajevnih organizacijah RK deluje 282 zvestih prostovoljk in prostovoljcev, ki se po večini odločajo, da bodo svoje poslanstvo opravljali še naprej. Tako v večini krajevnih organizacij ne bo prišlo do  večjih kadrovskih sprememb. Ponekod bodo krajevne odbore le okrepili z novimi prostovoljci. Do menjave pa je prišlo v krajevni organizaciji RK Kozje. Cvetko Bevc, ki je Rdečemu križu v Kozjem predsedovala 12 let in v tem času pomagala številnim sokrajanom v stiski, je nasledila Marjana Plak.

V preteklih štirih letih opravljeno veliko delo

Do konca marca 2012, ko bo tudi letna skupščina OZ RK Šmarje pri Jelšah, krajevne organizacije RK obravnavajo tudi poročilo o delu OZ RK Šmarje pri Jelšah za obdobje 2008 – 2011 in program dela za leto 2012. Prostovoljke in prostovoljci  so lahko ponosni na  delo v iztekajočem se štiriletnem obdobju, saj so v njem opravili skoraj 70 tisoč prostovoljnih ur. Obiskali so 7085 starih, bolnih, osamljenih in invalidnih oseb, organizirali so 72 srečanj starejših občanov, ki se jih je udeležilo 4.918 starejših oseb, več sto sokrajanom so nudili sosedsko in psihosocialno pomoč. Za te programe so krajevne organizacije RK namenile v štirih letih namenile 65 tisoč evrov. Poleg  tega so prostovoljke in prostovoljci  družinam in posameznikom v socialni stiski prinašali hrano, ki jo je priskrbelo območno združenje. V štirih letih  so razdelili 246 ton živil, vrednih 350 tisoč evrov.  Rdeči križ je v obdobju 2008 - 2011 ljudem v stiski iz Obsotelja in Kozjanskega  namenil za 129 tisoč evrov enkratnih denarnih pomoči. Brezplačno letovanje na Debelem rtiču je omogočil 143 otrokom in starostnikom. Območno združenje je organiziralo tudi 60 krvodajalskih akcij, na katerih so krvodajalci kri darovali 6841 krat. To je  več kot 2.700  litrov krvi. Na 67 postajah Rdečega križa so  skoraj 900 osebam izmerili krvni tlak ter količino  sladkorja in holesterola v krvi.

Podeli:

Programsko – volilna skupščina OZ RK Šmarje pri Jelšah v znamenju vse večjih stisk ranljivih skupin prebivalstva

V Šmarju pri Jelšah je v četrtek, 29. marca 2012, potekala programsko – volilna skupščina Območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah. Ker  je dosedanjim organom območnega združenja potekel štiriletni mandat, so zastopniki krajevnih organizacij Rdečega križa izvolili nov območni odbor      OZ RK Šmarje pri Jelšah, ki ga bo tudi naslednja štiri leta vodil dosedanji predsednik Vladimir Kamenšek iz Rogaške Slatine. Za sekretarko je bila ponovno imenovana Milka Dobravc.

Skupščina je sprejela tudi program dela  OZ RK Šmarje pri Jelšah za leto 2012. Sekretarka je ob tem opozorila, da se tudi pri delu Rdečega križa zelo pozna splošna kriza. Še posebej pa se razmere zaostrujejo po sprejetju nove socialne zakonodaje. Mnogi že tako revni ljudje po novem prejemajo manjšo denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek, marsikdo do pomoči ni več upravičen, nekateri pa so se ji odpovedali, ker se bo država za znesek prejete pomoči vpisala med dediče prejemnikovega premoženja. Od novega leta srednješolci ne prejemajo več štipendij, starejši ljudje pa so ob državne pokojnine. Zato na Rdeči križ vse več ljudi prihaja po pomoč v hrani, vse več je  tudi prošenj za plačilo položnic. Z  uresničevanjem napovedanih varčevalnih ukrepov bo prosilcev za pomoč gotovo še več. Hrane bo za ljudi v socialni stiski dovolj, saj je bo Območno združenje RK Šmarje pri Jelšah v letu 2012 razdelilo 70 ton. Nemogoče pa bo uresničiti vse prošnje za denarno pomoč, saj ima Rdeči križ omejena sredstva, poleg tega se zaradi varčevanja tudi humanitarnim organizacijam zmanjšujejo sredstva za izvajanje njihove dejavnosti.

Podeli:

Usposobili 27 bolničarjev

Pri Območnem združenju Rdečega križa Šmarje pri Jelšah je od konca marca pa do 4. maja 2012 potekal 70 – urni tečaj za bolničarje. Obiskovalo ga je 25 gasilcev,  članov gasilskih društev Kozje, Podčetrtek, Pristava pri Mestinju, Rogatec, Šmarje pri Jelšah in Zibika. Tečaja sta se udeležilo tudi prostovoljca Rdečega križa. Vseh 27 udeležencev je v petek, 4. maja, opravilo izpit in pridobilo naziv bolničar.  Vsi so pokazali dobro teoretično znanje o prvi pomoči in negi bolnika, odlično pa so opravili tudi praktične naloge (oskrba poškodovancev z zlomljeno nogo, poškodovano roko, opečeno dlanjo, oživljanje po srčnem zastoju,itd). Novopečenim bolničarjem bo pridobljeno znanje prišlo prav ob morebitnih nezgodah pri gasilskih intervencijah. 

Tečaj so ob organizacijski pomoči strokovne sodelavke  Mirjane Zoretič uspešno izpeljali predavatelji, ki imajo za usposabljanja iz prve pomoči licenco Rdečega križa  Slovenije, in sicer Klaudija Lipnik Čakš, Jože Čuješ, Klemen Gobec in Polona Podlesnik.

Podeli:

Tečaj prve pomoči za gospodarske in negospodarske družbe

Območno  združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah

razpisuje

tečaj prve pomoči za gospodarske in negospodarske družbe.

Prijave sprejemamo na Območnem združenju Rdečega križa Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah, vsak delovni dan od 7. do 15. ure. Prijavite se lahko osebno, po telefonu, na številkah 03/818 65 80 ali 051 687 347 ali po elektronski pošti, na e-naslov: smarje.ozrk@ozrks.si.

Tečaj bo 16. maja 2012 od 7.00 do 15.00 v prostorih OZRK Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, Šmarje pri Jelšah.

Ukrepe delodajalca za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu natančneje določata Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur.l. RS, št. 136/2006) in Zakon  o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS, 56/1999,  št. 64/ 2001).  Omenjeni  pravilnik določa, da mora delodajalec med drugim poskrbeti, da je določeno število delavcev  usposobljenih za izvajanje prve pomoči.

Ukrepe za prvo pomoč na delovnem mestu morajo zagotavljati  vsa podjetja, ustanove in zavodi, tudi če imajo manjše število zaposlenih (naprimer samo enega ali dva). Pravilnik določa še, da mora biti v vsaki delovni izmeni in tudi v krajevno ločenih enotah (torej  tudi v vsakem lokalu, obratu ali trgovini, ki deluje izven sedeža podjetja) vedno prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči.

Po novem Pravilniku lahko usposabljanje opravljajo samo za to pooblaščene organizacije. V  tem primeru je to Rdeči križ Slovenije, tečaje pa lahko vodijo samo predavatelji, ki  so za  izvajanje tečajev iz prve pomoči pridobili licenco  Rdečega križa Slovenije.

Podeli:

Šmarski osnovnošolci drugi na državnem tekmovanju ekip prve pomoči

Potem ko je ekipa prve pomoči osnovne šole zmagala na regijskem tekmovanju osnovnošolskih ekip prve pomoči, je v soboto, 12. maja 2012, na državnem tekmovanju osvojila drugo mesto. Državno tekmovanje, ki se ga je udeležilo 8 ekip, zmagovalk regijskih tekmovanj, je potekalo na Debelem rtiču. Šestčlanske ekipe so v teoretičnem delu tekmovanja  preizkusile v poznavanju osnov prve pomoči, cestnoprometnih predpisov in zgodovine Rdečega križa,  pri  praktičnem delu pa so morali pokazati, kako bi čim bolje pomagali ponesrečencem, ki so utrpeli poškodbe v  prometni nezgodi, pri padcu in na šolskem igrišču.  Zmagovalka državnega tekmovanja je ekipa iz Novega mesta, tretji pa so bili osnovnošolci iz Ljubljane.

Drugo mesto na državnem tekmovanju je velik uspeh za ekipo osnovne šole Šmarje pri Jelšah in za  Območno združenje RK Šmarje pri Jelšah, ki je ekipi nudilo strokovno pomoč.  Ekipo so sestavljali: Benja Majcen, Maruša Dečman, Tomaž Bračko, Špela Majcen, Sara Žaberl Majcenovič, Ema Močenik in Ana Mikuš. Njihova mentorica je Marija Kuraj.

Podeli:

Vabilo krvodajalcem

Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah vabi  sedanje in nekdanje krvodajalce  na  prireditev z naslovom 'Solidarnost je naša vrlina' – v sredo, 16. maja 2012, ob 19. uri, v  kulturni dom Šmarje pri Jelšah. Prireditev Rdeči križ  poklanja vsem, ki  brezplačno in prostovoljno darujejo kri in tako drugim pomagajo ohranjati zdravje. Krvodajalci z okroglim številom  darovanj krvi  bodo prejeli priznanja. Kulturni program bosta izvedli etno skupina Nojek iz Bistrice ob Sotli in vokalna  skupina Pevci izpod Boča. 

Krvodajalke in krvodajalci iz Obsotelja in Kozjanskega, prisrčno vabljeni na prireditev, ki smo jo prav za vas pripravili ob Tednu Rdečega križa.

Podeli:

OZRK Šmarje pri Jelšah ob tednu Rdečega križa pripravilo prireditev za krvodajalce

Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah je v sredo, 16. maja 2012, pripravilo tradicionalno prireditev z naslovom 'Solidarnost je naša vrlina'. Namen prireditve je zahvaliti se krvodajalcem, ki leta in leta brezplačno in prostovoljno darujejo kri. Ob tej priložnosti smo izročili zahvale 165 krvodajalcem, ki so dosegli okroglo število darovanj krvi. Med njimi je bil tudi Rudi Strašek s Kristan vrha, ki je kri daroval že 150 - krat. Povedal je, da kri daruje že od 19. leta in da je to postalo del  njegovega življenja. Želi si, da bi  kri daroval še vsaj 20 - krat. Prireditev, ki je potekala v sproščenem vzdušju, sta z glasbenimi vložki popestrili etno skupina Nojek iz Bistrice ob Sotli in vokalna skupina Deteljice iz Rogaške Slatine.

Krvodajalce so s svojo prisotnostjo počastili predstavniki Transfuzijskega centra Celje ter župana občin Šmarje pri Jelšah in Bistrica ob Sotli, Jože Čakš in Franjo Debelak. Za njihovo solidarnost in pripravljenost,  da s svojo krvjo pomagajo povrniti  zdravje neznanim prejemnikom, pa sta se jim zahvalila tudi generalni sekretar RKS dr. Daniel Starman in strokovni sodelavec za krvodajalstvo Boštjan Novak.

Podeli:

S prireditve Naj prostovoljec 2011

Prireditve Prostovoljec leta 2011, ki je bila v četrtek, 14. junija 2012,  na  Brdu pri Kranju, sta se udeležili tudi prostovoljki šmarskega Rdečega križa, Sidonija Korpar iz Šmarja pri Jelšah in Mira Rupnik iz Zibike. Kot  dolgoletni  aktivni prostovoljki ju je  za priznanje predlagalo Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah. Nosilec projekta Naj prostovoljec, Naj prostovoljka je Mladinski svet Slovenije, priznanja in zahvale prostovoljcem iz vse Slovenije, ki brezplačno delajo na različnih področjih, pa je podelil predsednik države dr. Danilo Türk.

Podeli:

Za nakup šolskih potrebščin 7.000 evrov

Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah in krajevne organizacije RK iz Obsotelja in Kozjanskega so tudi letos otrokom iz družin v socialni stiski pomagali pri nakupu šolskih potrebščin. Pomoč v skupni vrednosti 7.000 evrov je prejelo 197 osnovnošolcev in dijakov.  Med prejemniki pomoči je več dijakov kot pretekla leta. Ker srednješolci po novem ne dobivajo več štipendije, marsikatera družina namreč še težje pokrije stroške njihovega šolanja kot doslej.

Podeli:

Dobrodelna akcija Drobtinica 2012 – za učence osnovnih šol Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek in podružnične šole Sv. Florijan

Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah in krajevne organizacije RK vabijo na že 10. dobrodelno akcijo Drobtinica.  Akcija bo potekala v soboto, 13. oktobra in v nedeljo, 14. oktobra. Tudi tokrat bomo  izkupiček namenili osnovnošolcem iz družin v materialni stiski, za topel šolski obrok. V letu 2011 smo zbirali sredstva za šolarje iz Šmarja pri Jelšah, Rogaške Slatine in Rogatca, letos pa bodo pomagali učencem osnovnih šol Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek in podružnične šole Sv. Florijan. 

Prostovoljke Rdečega križa in članice društev žena bodo spekle pecivo, kruh, potico in mlince, za akcijo pa bodo poklonile tudi domače rezance,  doma vloženo sadje in zelenjavo, sokove, marmelado in druge domače proizvode. Vse to bodo članice Rdečega križa v zameno za prostovoljne prispevke ponudile na stojnicah. V Podčetrtku  bosta stojnici dobrodelne akcije Drobtinica v soboto, 13. oktobra, od 8. do 11. ure, pred marketoma Mercator in Kea Tuš, obiskovalcem pa bodo domače dobrote ponudile prostovoljke iz Podčetrtka, Pristave pri Mestinju in Virštanja.  Na tržnici v Rogaški Slatini se bo ob istem času splačalo ustaviti pri stojnici krajevne organizacije RK Sv. Florijan. Na prazniku Kozjanskega jabolka v Podsredi pa bo dobrodelna akcija Drobtinica kar dva dni. V soboto, 13. oktobra, bodo sveže domače proizvode zamenjevale za prostovoljne prispevke članice RK iz Bistrice ob Sotli in Polja ob Sotli in tako skušale zbrati čim več denarja za bistriške šolarje iz socialno šibkih družin, v nedeljo, 14. oktobra, pa bodo na prazniku Kozjanskega jabolka prostovoljke  RK iz Kozjega, Buč in Podsrede,  ki bodo izkupiček namenile učencem kozjanske šole.

Na Območnem združenju Rdečega križa Šmarje pri Jelšah si želimo, da bi izkupiček 10. dobrodelne akcije Drobtinica zadostoval vsaj za plačilo 2.000 šolskih obrokov. Vse več je namreč staršev, ki zaradi premajhnega družinskega proračuna ne morejo svojim otrokom plačati šolske malice oz. kosila. Zaradi varčevalnih ukrepov pa so v tem šolskem letu tudi pogoji za pridobitev subvencije za šolsko kosilo in malico strožji kot so bila doslej.

Podeli:

Izkupiček Drobtinice: 1200 šolskih kosil

Rogaška Slatina za podružnično OŠ Sveti Florijan

Rogaška Slatina za podružnično OŠ Sveti Florijan

Podčetrtek za OŠ Podčetrtek

Podčetrtek za OŠ Podčetrtek

Podsreda za OŠ Bistrica ob Sotli

Podsreda za OŠ Bistrica ob Sotli

Podsreda za OŠ Kozje

Podsreda za OŠ Kozje

Izkupiček 10. dobrodelne akcije Drobtinica, ki smo jo Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah in krajevne organizacije Rdečega križa Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek in Sv. Florijan (domače dobrote za akcijo so darovale tudi prostovoljke iz Buč, Podsrede, Polja ob Sotli, Pristave pri Mestinju, Rogaške Slatine, Virštanja in Zibike) organizirali v soboto, 13. oktobra in v nedeljo, 14. oktobra 2012, znaša 2.438,00 evrov. Znesek bo zadostoval za 1200 šolskih kosil za otroke  iz družin v socialni stiski. 

Krajevna organizacija Rdečega križa Sv. Florijan je imela stojnico v Rogaški Slatini in je za otroke podružnične šole Sv. Florijan zbrala 615,00 evrov. V Podčetrtku so prostovoljke   z zamenjavo  domačih proizvodov za prostovoljne prispevke zbrale 725,15 evrov za učence osnovne šole Podčetrtek, na prazniku Kozjanskega jabolka v Podsredi pa 663,50 evrov za šolarje iz Bistrice ob Sotli in 434,72 evrov za učence osnovne šole Kozje.   Poleg prostovoljk Rdečega križa, ki so pekle pecivo, potico in kruh, pripravile mlince in rezance in podarile druge domače proizvode, so se pri pripravi akcije zelo izkazale tudi osnovne šole. Učenke so pridno pomagale pri prodaji proizvodov. V veliko pomoč so nam bili tudi člani Leo kluba Rogaška. Dobrodelna akcija Drobtinica ni bila le dobrodelni dogodek, ampak tudi manifestacija sožitja različnih generacij.

Podeli:

Obvestilo

Rdeči križ Slovenije zbira prostovoljne finančne prispevke za pomoč prebivalcem, ki jih je 5. novembra 2012  prizadela  vodna ujma. Posamezniki in pravne osebe lahko prispevke za akcijo "Poplave 2012", nakažejo s plačilnim obrazcem UPN na transakcijski račun Rdečega križa Slovenije SI56 0310 0111 1122 296, sklic 00 937051. Številko računa najdete tudi na spletni strani Rdečega križa  www.rks.si.

Za pomoč hvala v imenu vseh, ki jim je  voda uničila domove.
 

Podeli:
Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Šmarje pri Jelšah