RK Slovenije
Območno združenje Šmarje pri Jelšah

Tel:03/818 65 80, 818 65 81, 051 687 347
E-mail: smarje.ozrk@ozrks.si

Sekretarka: Mirjana Zoretič                                                                                                                                  Strokovna sodelavka: Andreja Čokl
 

TRR: SI56 6100 0001 6073 732 Delavska hranilnica
 

Upravljanje piškotkov

Znani prejemniki priznanj OZRK Šmarje pri Jelšah za leto 2011

Priznanja OZ RK Šmarje pri Jelšah za dolgoletno aktivno prostovoljsko delo v organizaciji Rdečega križa bodo prejele predsednica krajevne organizacije RK Buče Jožica Plevnik, prostovoljka krajevne organizacije RK Mestinje Vera Hrup in prostovoljka krajevne organizacije RK Rogaška Slatina Marita Sajko. Tako je na seji dne 16.2.2011 sklenil območni odbor OZ RK Šmarje pri Jelšah.

Zahvalo bosta dobili prostovoljka iz Kostrivnice Marija Polajžer in prostovoljka Marjanca Planinšek iz Kozjega, denarno nagrado pa Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, ki deluje kot del krajevne organizacije Bistrica ob Sotli. Priznanja bomo podelili na redni letni seji skupščine OZ RK Šmarje pri Jelšah, ki bo 28. marca 2011 v Šmarju pri Jelšah.

Za priznanje Rdečega križa Slovenije pa je Območni odbor OZ RK Šmarje pri Jelšah predlagal še dve dolgoletni prostovoljki - za diplomo RKS je predlagal Lizabeto Černelč, ki je bila leta 1998 pobudnica ustanovitve krajevne organizacije RK Bistrica ob Sotli, za srebrni znak RK pa Silvo Vrčkovnik iz Šmarja pri Jelšah, ki je prostovoljka Rdečega križa že od 1960.
 

Podeli:

Redna letna skupščina OZ RK Šmarje pri Jelšah: prostovoljke in prostovoljci Rdečega križa opravljajo neprecenljivo delo

 V imenu Rdečega križa Slovenije sta se prostovoljkam in prostovoljcem ter OZ RK Šmarje pri Jelšah za uspešno delo zahvalila generalni sekretar mag. Janez Pezelj in članica Glavnega odbora RKS Marta Šmalc, v imenu občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah pa župan občine Šmarje pri Jelšah Jože Čakš.

Redna letna skupščina je bil tudi priložnost za podelitev priznanj zaslužnim prostovoljkam in prostovoljcem ter organizaciji. Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah je za leto 2011 podelilo tri priznanja, dve zahvali in denarno nagrado. Priznanja so prejele Vera Hrup iz Mestinja, Jožica Plevnik z Buč in Marita Sajko iz Rogaške Slatine, zahvalo sta dobili Marjanca Planinc iz Kozjega in Marija Polajžer iz Kostrivnice, denarno nagrado pa Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli. Generalni sekretar RKS mag. Janez Pezelj pa je podelil priznanja Rdečega križa Slovenije. Srebrni znak RKS je izročil Silvi Vrčkovnik iz Šmarja pri Jelšah, bronasti znak RKS Hnai Pasariček iz Rogatca in Zinki Vrtnik z Donačke gore, diplomo pa Lizabeti Černelč iz Bistrice ob Sotli.

 

 

Podeli:

Šmarske učenke zmagovalke regijskega tekmovanja osnovnošolskih ekip prve pomoči, ekipa II. osnovne šole Rogaška Slatina druga

Regijsko tekmovanje osnovnošolskih ekip je bilo v soboto, 9. aprila 2011, na Ponikvi. Udeležilo se ga je devet ekip iz celjske regije, zmagale pa so osnovnošolke iz Šmarja pri Jelšah, ki so bile zmagovalke regijskega tekmovanja že lani; drugo mesto so osvojile učenke II. osnovne šole Rogaška Slatina, tretje pa osnovnošolke iz Zreč. Tekmovanje je obsegalo teoretični in praktični del preverjanja usposobljenosti. Ekipe so morale med drugim nuditi prvo pomoč ljudem, ki so utrpeli različne poškodbe (ugriz psa, zlom po padcu s kolesom, oživljanje po zastoju srca,… ). Poškodbe so bile seveda navidezne. Pisale so tudi test, kjer so pokazale svoje znanje o Rdečem križu,  cestno prometnih predpisih in osnovah prve pomoči. Organizator tekmovanja je bilo Območno združenje Rdečega križa Šentjur. Zmagovalna ekipa se bo maja udeležila državnega tekmovanja na Debelem rtiču.

Namen tekmovanja je spodbuditi mlade, da se izpolnjujejo v znanju iz prve pomoči, da bodo kot laiki znali pomagati, ko bo potrebno - v vsakdanjem življenju, ob naravnih nesrečah in ob drugih izrednih dogodkih.
 

Podeli:

Območno združenje RK Šmarje pri Jelšah šmarskim gasilcem predalo defibrilator

Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah je v četrtek, 14. aprila 2011, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Šmarje pri Jelšah predalo v uporabo avtomatski defibrilator. Območno združenje ima dva defibrilatorja, ki sta del opreme za ekipi prve pomoči. Če pride do nenadnega zastoja srca, je najbolj učinkovito oživljanje z defibrilatorjem. Zato je pomembno, da je ta na javnem prostoru. Odločitev, da Rdeči križ en defibrilator preda v uporabo gasilcem, ki opravijo daleč največ intervencij ob naravnih in drugih nesrečah, zato sploh ni bila težka. Da bodo gasilci znali defibrilator čim bolje uporabljati, bo območno združenje za 30 članov gasilskih društev iz občine Šmarje pri Jelšah pripravilo brezplačno usposabljanje.

Predsednik OZ RK Šmarje pri Jelšah Vladimir Kamenšek je defibrilator izročil predsednici Prostovoljnega gasilskega društva Šmarje pri Jelšah. Kako poteka oživljanje z defibrilatorjem, je prikazal učitelj znanj iz prve pomoči Jože Čuješ. Slovesnosti se je udeležil tudi župan občine Šmarje pri Jelšah Jože Čakš.
 

Podeli:

Vabilo krvodajalcem

Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah vabi sedanje in nekdanje krvodajalce na prireditev z naslovom 'Solidarnost je naša vrlina' - v četrtek, 12. maja 2011, ob 19. uri, v kulturni dom Šmarje pri Jelšah. S prireditvijo se želimo zahvaliti vsem, ki s svojo krvjo drugim pomagajo ohranjati zdravje, krvodajalcem z okroglim številom darovanj krvi pa bomo izročili priznanja. Kulturni program bodo izvedli vokalna skupina Amadeus iz Šmarja pri Jelšah, družina Bele iz Zibike in osnovnošolci iz Šentvida pri Grobelnem. Ob koncu bo družabni klepet.

Podeli:

Šmarske učenke tretje na državnem tekmovanju osnovnošolskih ekip prve pomoči

Na tekmovanju osnovnošolskih ekip prve pomoči je sodelovalo 120 osnovnih šol, regijski zmagovalci, med katerimi je bila tudi ekipe osnovne šole Šmarje pri Jelšah, pa so se uvrstili na državno tekmovanje. Osnovnošolci so se preizkusili v teoretičnem in praktičnem znanju. Med drugim so morali pomagati (navideznim) ponesrečencem, ki so se poškodovali v nezgodi na obali, v delovni nesreči, v kuhinji in na športnem igrišču.

 

 

Podeli:

Zahvala krvodajalcem na prireditvi 'Solidarnost je naša vrlina'

Marjan Šarlah

Marjan Šarlah

Krvodajalcem so se za njihovo humanost zahvalili predsednik Območnega združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah Vladimir Kamenšek, članica Glavnega odbora RKS Marta Šmalc, strokovni sodelavec RKS za področje krvodajalstva Boštjan Novak, namestnica predstojnice Transfuzijskega centra Celje dr. Marija Šunjevarič, spec. trasfuziologije in podžupan občine Šmarje pri Jelšah Marjan Čuješ.

Kulturni program so izvedli vokalna skupina Amadeus iz Šmarja pri Jelšah, družina Bele iz Zibike in osnovnošolci iz Šentvida pri Grobelnem.
 

Podeli:

Ekipa prve pomoči OZ RK Šmarje pri Jelšah ter občin obsotelja in kozjanskega uspešna na regijskem tekmovanju

Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah ter šest občin Obsotelja in Kozjanskega so se v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07) dogovorili za skupno oblikovanje dveh ekip prve pomoči. Ekipe imajo osebno in reševalno opremo z znakom Rdečega križa, Rdeči križ člane ekip tudi usposablja, občine pa usposabljanje ekip ter naloge zaščite in reševanja, ki jih le-te opravljajo, sofinancirajo.
 

Podeli:

Rdeči križ bo prizadetim pomagal s 120 tonami krmnega žita in gradbenim materialom za poškodovane objekte

Rdeči križ Slovenije bo prebivalcem Obsotelja in Kozjanskega, ki jih je neurje najbolj prizadelo in jih spravilo v socialno stisko, namenil 33 tisoč evrov. Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah jim bo izdalo naročilnice, s katerimi bodo lahko kupili krmno žito in krmila za živino ali pa gradbeni material za obnovo objektov. Pomoč bo dobilo 43 družin in posameznikov, ki se ukvarjajo pretežno s kmetijstvom. Zneske, ki jih bodo dobili posamezni prosilci za humanitarno pomoč, so uskladile krajevne organizacije Rdečega križa in občine in so odvisni od višine škode, ki jo je povzročilo neurje ter od socialnega položaja prejemnikov pomoči.

Na prizadetem območju se je v petek, 15. julija 2011, mudil tudi generalni sekretar RKS Danijel Starman. Obiskal je družini v Bistrici ob Sotli, ki sta utrpeli zelo veliko škodo in se srečal z županoma občin Bistrica ob Sotli in Kozje, Franjem Debelakom in Dušanom Andrejem Kocmanom. Zaradi velikega razdejanja, ki ga je povzročila toča, je izrazil solidarnost z oškodovanci in obljubil pomoč najbolj prizadetim, že sicer socialno ogroženim prebivalcem. Pomoč Rdečega križa je tako res hitra, saj bodo prvi prejemniki pomoči krmo za živino dobili že po 1. avgustu.

Rdeči križ bo prizadetim pomagal s 120 tonami krmnega žita in gradbenim materialom za poškodovane objekte

Podeli:

Obvestila

Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah zbira sredstva za prebivalce občin Bistrica ob Sotli, Kozje in Podčetrtek, ki jih je 11. julija 2011 prizadelo katastrofalno neurje s točo. Z zbranim denarjem bomo kmetom, ki so ob ves letošnji pridelek, omogočili nakup krmnega žita za živali in gradbenega materiala za obnovo poškodovanih objektov. Svoj prispevek lahko nakažete na transakcijski račun: 0600 0000 6382 705 - neurje.

Vsem, ki boste darovali, se za vašo solidarnost že vnaprej zahvaljujemo.

Podeli:

Pohvale za hitro in konkretno pomoč

Rdeči križ pomagal s 46 tisočaki

Po katastrofalnem neurju s točo, ki je 11. julija letos prizadelo Obsotelje in Kozjansko, je pomoč Rdečega križa v skupni vrednosti 46.000 tisoč evrov prejelo 65 družin iz občin Bistrica ob Sotli, Kozje in Podčetrtek. Med prosilci za pomoč je bilo največ kmetov, ki so ostali brez letošnjega pridelka in so zaradi pomanjkanja krme prisiljeni zmanjševati število glav živine v hlevu. Rdeči križ Slovenije je družinam v socialni stiski, ki jih je ujma še dodatno prizadela, namenil 43.100,00 evrov. Prejemniki pomoči so odobrena sredstva lahko porabili za nakup hrane za živino ali pa za nakup gradbenega materiala za obnovo poškodovanih stanovanjskih in gospodarskih poslopij.

Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah je do zdaj za oškodovane v neurju namenilo 3.100,00 evrov. Pomaga jim predvsem pri plačilu položnic in nakupu šolskih potrebščin.

Rdeči križ je ob tokratni humanitarni akciji požel veliko pohval. Pomoč naše organizacije je bila učinkovita, ker je bila hitra!
 

Podeli:

Vabljeni na dobrodelno akcijo DROBTINICA 2011

Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah in krajevne organizacije RK vabijo v soboto, 15. oktobra 2011, od 8. do 11. ure, na dobrodelno akcijo Drobtinica.

Stojnice bodo na tržnici v Rogaški Slatini, pred supermarketom Mercator v Rogatcu in pred supermarketom Mercator v Šmarju pri Jelšah. Prostovoljke bodo prodajale oz. zamenjevale za prostovoljne prispevke domače dobrote - kruh iz kmečke peči, pecivo, potico, mlince in rezance - ki jih bodo spekle same. Pecivo in kruh bodo darovale tudi članice društev žena iz Obsotelja in Kozjanskega ter domače pekarne. Z izkupičkom bo Rdeči križ plačal šolsko kosilo osnovnošolcem iz družin v socialni stiski. Letos je staršev, ki svojim otrokom težko plačajo šolsko kosilo, še posebej veliko. Vsak prodan kruh ali škatla peciva pomeni eno šolsko kosilo.

V soboto, 15. oktobra, bomo zato vsi kupovali pri stojnicah Rdečega križa v Šmarju pri Jelšah, Rogaški Slatini in Rogatcu.

Zrno do zrna - pogača, drobtinica na drobtinico - kruh!
 

Podeli:

1000 šolskih kosil za učence iz družin v socialni stiski

Šmarje pri Jelšah

Šmarje pri Jelšah

Rogaška Slatina

Rogaška Slatina

Rogatec

Rogatec

V soboto, 15. oktobra 2011, je v Rogaški Slatini, Rogatcu in Šmarju pri Jelšah pod okriljem Območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah potekala dobrodelna akcija Drobtinica. Izkupiček znaša 2.229,76 evrov in ga bomo v celoti namenili učencem iz šol v krajih, kjer je akcija potekala.

Pri izvedbi akcije so se izjemno izkazale prostovoljke Rdečega križa in članice društev žena, ki so spekle pecivo, kruh in mlince ter pripravile rezance, ki smo jih potem ob stojnicah zamenjevali za prostovoljne prispevke. Mercator je za akcijo daroval 200 kg kruha, Stara pekarna pa 100 kosov pekovskega peciva. Prostovoljkam so se pri stojnicah pridružili osnovnošolci in člani Leo kluba Rogaška . Vsi skupaj so poskrbeli, da so domače dobrote pošle zelo hitro. Leo Klub Rogaška pa se je izkazal še z donacijo v višini 400,00 evrov. Izkupiček posameznih stojni pa je bil naslednji - v Šmarju pri Jelšah smo za brezplačna šolska kosila zbrali 697,36 evrov, v Rogaški Slatini 616,40 evrov, v Rogatcu pa 516,00 evrov.
 

Podeli:

Letos na brezplačnem letovanju 35 oseb

Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah je letos brezplačno letovanje na morju omogočilo 35 osebam iz socialno šibkih okolij. Na sedemdnevnih počitnicah v mladinskem letovišču Debeli rtič je bilo 18 osnovnošolcev in 9 starostnikov, družina iz Izole pa je poleti gostila drugošolca in njegovo mamico. Prihajajočih jesenskih počitnic pa se že veseli šestčlanska družina iz Šmarja pri Jelšah, saj bo v petek, 28.oktobra, za teden dni odpotovala na Debeli rtič. Štirje otroci in njihovi brezposelni starši še nikdar niso bili skupaj na letovanju.

Podeli:

Za družine v socialni stiski letos 73 ton hrane in za več kot 20 tisoč evrov denarnih pomoči

Prostovoljke in prostovoljci Rdečega križa bodo družinam in posameznikom v socialni stiski iz občin Obsotelja in Kozjanskega novembra 2011 spet razdeljevali hrano. Tokrat jim bodo namenili 19 ton živil - 6480 l mleka, 4970 kg riža, 4110 kg testenin, 3000 kg moke in 820 kg zdroba. Decembra bodo ljudje, ki se težko preživljajo, prejeli še 521 prehranskih paketov z osnovnimi živili in 521 zavitkov pralnega praška. Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah bo tako v letu 2011 skupaj razdelilo 73 ton živil.

Občanom, ki so na robu preživetja, pa je namenilo še za več kot 20.000,00 evrov denarnih pomoči, največ za plačilo položnic in nakup šolskih potrebščin. Trem invalidom iz občine Kozje smo pomagali pri nakupu invalidskih pripomočkov in gradnji njim prilagojenih sanitarnih prostorov in za to porabilo 4.200,00 evrov. Družinama v socialni stiski iz Rogaške Slatine in Kozjega pa smo 7. novembra izročili vrednostne bone za nakup osnovnih življenjskih potrebščin. Darovalo jih je podjetje Orbico, ki je skupaj z Rdečim križem vodilo dobrodelno akcijo za pomoč družinam na robu preživetja. Vsaka družina je prejela bone v vrednosti 2.140,00 evrov.

Pomoč Rdečega križa prejema okoli 9 odstotkov prebivalcev z območja upravne enote Šmarje pri Jelšah.
 

Podeli:

Območni odbor in predsedniki krajevnih organizacij o nalogah, ki so pred nami

Člani Območnega odbora OZ RK Šmarje pri Jelšah in predsedniki krajevnih organizacij Rdečega križa so se na skupni seji, ki je bila 29. novembra 2011 v Šmarju pri Jelšah, seznanili z novo socialno zakonodajo. Predstavila jo je predstavnica centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah Brigita Plavčak. Povedala je, da bodo po novem vlagatelji vse pravice iz javnih sredstev uveljavljali pri centrih za socialno delo (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija ter subvencije za plačilo vrtca, šolske malice in kosila, prevoz dijakov in učencev, najemnine za stanovanje, itd). Velika novost je, da se bo pri dodeljevanju socialnih pravic bolj kot doslej upoštevali dohodki in premoženje prosilca. Če bo imel prejemnik denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka stanovanje, ki je večje od primernega stanovanja (60 m2 za eno osebo, 90 m2 za dve osebi, 110 m2 za tri sobe, itd.) ali drugo premoženje, bodo morali dediči pomoč oz. dodatek vračati ali pa se bo država poplačala iz zapuščine. Predsedniki krajevnih organizacij so izrazili bojazen, da se bo marsikdo raje odpovedal denarni pomoči ali varstvenemu dodatku kot da bo zadolžil otroke. Tako bodo nekateri občani živeli še skromneje in lahko pričakujemo, da bodo potrkali na vrata humanitarnih organizacij. To velja predvsem za nekatere upokojence in brezposelne z zdravstvenimi težavami. Res pa je, da bo nova socialna zakonodaja, ki bo začela veljati 1. januarja, tiste, ki so do zdaj raje prejemali socialno pomoč kot da bi iskali zaposlitev, prisilila, da si poiščejo delo, preprečevala pa bo tudi goljufije (npr. navidezna razveza zakona in prijava partnerjev na različnih naslovih).

Člani območnega odbora in predsedniki krajevnih organizacij RK so ocenili za uspešno letošnjo dobrodelno akcijo Drobtinica, v kateri je Rdeči križ zbral 2.229,76 evrov za šolska kosila otrokom iz družin v socialni stiski. Zadovoljni so tudi s pomočjo v hrani, ki jo revnim namenja naša organizacija. V letu 2011 smo namreč občanom na območju šmarske upravne enote namenili 71 ton živil.
Ker bo v letu 2012 Evropska unija iz intervencijskih zalog za ljudi iz socialno šibkih okolij zagotavljala le še mleko, upajo, da bo vrzel vsaj delno nadomestila naša država, ki humanitarnim organizacijam obljublja živila iz blagovnih rezerv. Kot kaže, bo namreč v letu 2012 še več prosilcev za pomoč v hrani kot jih je zdaj.

Predsednik OZ RK Šmarje pri Jelšah Vladimir Kamenšek se je prostovoljkam in prostovoljcem zahvalil za požrtvovalno in predano delo v tem letu in izrazil prepričanje, da se dobrodelnosti tudi v letu 2012 ne bodo odrekli in bodo v svojem prostem času pomagali sokrajanom v stiski.
 

Podeli:
Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Šmarje pri Jelšah