RK Slovenije
Območno združenje Šmarje pri Jelšah

Tel:03/818 65 80, 818 65 81, 051 687 347
E-mail: smarje.ozrk@ozrks.si

Sekretarka: Mirjana Zoretič                                                                                                                                  Strokovna sodelavka: Andreja Čokl
 

TRR: SI56 6100 0001 6073 732 Delavska hranilnica
 

Upravljanje piškotkov

Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah ima nove prostore

Petek, 20. november 2009

Na sedežu Območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah je v četrtek, 19. novembra, potekla manjša slovesnost ob odprtju novih prostorov. Začela se je z novinarsko konferenco, na kateri je vodstvo območnega združenja novinarjem predstavilo aktivnosti združenja in 25 krajevnih organizacij Rdečega križa v tem letu. Opozorilo je predvsem na naraščajoče število družin, ki živijo v socialni stiski. Posledica pa je vse več prošenj za denarno pomoč oz. plačilo položnic. Zato bo Območno združenje RK Šmarje pri Jelšah podjetja in posameznike še naprej pozivalo, naj darujejo v Solidarnostni sklad za pomoč revnim.
 

Slovesnosti ob odprtju novih prostorov se je udeležilo več prostovoljcev, ki so izrazili veselje, da je sedež Rdečega križa po novem v pritličju in da je v neposredni bližini parkirišče. To je pomembno predvsem zaradi starejših in invalidnih ljudi, ki prihajajo po humanitarno pomoč. Bistven pridobitev je tudi, da sta zdaj na isti lokaciji pisarna in sejna soba oz. predavalnica. Odprtja sta se udeležila tudi župana občin Šmarje pri Jelšah in Bistrica ob Sotli, Jože Čakš in Jože Pregrad.
 

Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah ima po novem sedež na Celjski cesti 6 v Šmarju pri Jelšah ( stavba poleg lekarne). Lastnica 62 m2 velikih prostorov je občina Šmarje pri Jelšah, območnemu združenju pa jih je oddala v dolgoročni najem.
 

Podeli:

Zajetna pošiljka hrane za družine in posameznike v socialni stiski

Petek, 6. november 2009

Prostovoljke in prostovoljci 25 krajevnih organizacij Rdečega križa v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah bodo novembra 2009 imeli spet veliko dela, saj bodo ljudem v socialni stiski razdelili 35 ton hrane. Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah bo v torek, 3. novembra in sredo, 4. novembra krajevnim organizacijam pripeljalo 19440 litrov mleka, 5760 kg sladkorja, 4100 kg moke, 3720 kg testenin in 2700 kg riža. Vsi, ki so jih težke gospodarske razmere pahnile v stisko v zadnjem obdobju in doslej pomoči v hrani še niso prejemali, se lahko oglasijo pri predsednikih Rdečega križa v svojem kraju ali pa na območnem združenju v Šmarju pri Jelšah. V letu 2009 bo tako Rdeči križ materialno ogroženim prebivalcem Obsotelja in Kozjanskega namenil 75 ton živil.

 

Podeli:

Izkupiček dobrodelne akcije Drobtinica osnovni šoli Kozje

Sreda, 21. oktober 2009

Izkupiček dobrodelne akcije Drobtinica, ki sta jo Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah in krajevna organizacija Kozje organizirala v soboto, 17. oktobra 2009, je znašal 451,00 evrov. Rdeči križ ga je namenil osnovni šoli Kozje - za topel obrok učencem iz socialno šibkih okolij. Akcija je potekala tako, da so prostovoljke Rdečega križa kruh, pecivo in druge izdelke iz moke, ki so jih darovale članice društev žena iz Obsotelja in Kozjanskega ter nekatera podjetja, ponujale v zameno za prostovoljne prispevke. Dobrodelna akcija Drobtinica poteka vsako leto ob Svetovnem dnevu hrane. Leta 2010 bomo Drobtinico pripravili v Šmarju pri Jelšah.
Vsem, ki so sodelovali pri letošnji akciji, se najlepše zahvaljujemo.
 

Podeli:

Je prostovoljsko delo dovolj cenjeno?

Ponedeljek, 28. september 2009

To so se med drugim spraševali udeleženci posveta z naslovom Prostovoljstvo v Rdečem križu, ki ga je v sredo, 23. septembra, v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah pripravilo Območno združenje RK Šmarje pri Jelšah za člane območnega odbora in predsednike krajevnih organizacij RK. Strokovna sodelavka RKS Tina Nemanič je napovedala skorajšnje sprejetje Zakona o prostovoljstvu, ki naj bi med drugim določal povračilo stroškov, ki jih imajo prostovoljci pri svojem delu (naprimer povrnitev potnih stroškov). Po novem bo treba voditi tudi še bolj podroben register prostovoljcev, vsako območno združenje pa naj bi imelo tudi vodjo prostovoljcev. Naziv aktivni prostovoljec naj bi po sprejetju zakona dobili vsi tisti, ki opravijo vsaj 1 uro prostovoljnega dela na teden, vsi, ki pa opravijo manj dela, naj bili imeli naziv prostovoljec. Sodelujoči na posvetu so menili, da je takšno razlikovanje nelogično in nepravično. Nekdo, ki opravi manj kot 52 prostovoljnih ur na leto, je prav tako predan prostovoljec. Zgodi pa se tudi, da prostovoljec v enem tednu opravi veliko ur dela, prihodnji teden pa morda nobene - odvisno od dogodkov in programa dela organizacije. Tako bi nekdo, ki v enem letu opravi zelo veliko prostovoljnih ur, vendar niso razporejene po tednih, sploh ne imel statusa "aktivnega prostovoljca".


Podeli:

Krožki Rdečega križa na 7 osnovnih šolah

Torek, 1. september 2009

V šolskem letu 2009/ 2010 bodo krožki Rdečega križa delovali na 7 osnovnih šolah. Osnovnim šolam Kozje, Šmarje pri Jelšah, I. osnovni šoli Rogaška Slatina in II. osnovni šoli Rogaška Slatina, kjer so imeli dejavnost Rdečega križa v programu že do sedaj, so se letos pridružile še šole v Bistrici ob Sotli, Podčetrtku in Lesičnem. V obdobju gospodarske krize, ko je vse več socialnih problemov, je še kako pomembno, da mladostnike seznanjamo s pomenom solidarnosti in prostovoljstva ter jih spodbujamo k razmišljanju o tem, kako bi lahko tudi oni pomagali ljudem, ki so se znašli v takšni ali drugačni stiski. Pomembno je, da na mlade ljudi, ki se še oblikujejo, prenašamo pozitivne vrednote, kot so strpnost, humanost, poštenost, spoštovanje drugih in drugačnih, skrb za zdravo življenje. Krožki Rdečega križa so priložnost prav za to. Odločitev osnovnih šol, da pri svojem delu vprašanjem, ki se nanašajo na solidarnost, humanitarno dejavnost in socialno pravičnost, namenijo še večjo pozornost, je zato še kako pomembna in dobrodošla.

Podeli:

Brezplačno letovanje za otroke in starostnike iz socialno šibkih okolij

Torek, 1. september 2009

Devet otrok iz družin v socialni stiski je od 22. do 29. avgusta letovalo v mladinskem letovišču in zdravilišču Debeli rtič. Kot so povedali po vrnitvi, so na morju preživeli sedem brezskrbnih počitniških dni.
 

20. septembra bo na Debeli rtič odpotovalo še 7 starejših občank in občanov, ki sicer sami oddiha ne bi mogli privoščiti ali pa še sploh niso bili na morju. Ker dobrodelna akcija Rdečega križa Slovenije Peljimo jih na morje tudi letos poteka zelo uspešno in so dobri ljudje darovali že precej denarja, pričakujemo, da bo lahko jeseni ali pozimi odšlo na brezplačne počitnice še nekaj osnovnošolcev in starejših ljudi.
 

Podeli:

Odziv krvodajalcev izjemno dober

Petek, 24. julij 2009

Število krvodajalcev v občinah Obsotelja in Kozjanskega narašča. Letos do 20. julija so občani kri darovali 1029 krat, v enakem obdobju lani pa smo zabeležili 929 odvzemov krvi. V obdobju gospodarske krize in stečajev podjetij, ko se število delavcev, ki so redno darovali kri v kraju, kjer so bili zaposleni, smo lahko z 11 - odstotni porastom števila krvodajalcev zelo zadovoljni. Očitno je res, da pride v težkih časih solidarnost najbolj do izraza.

Vsem, ki darujejo kri, se Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah zahvaljuje, vse, ki še razmišljate o tem, da bi postali krvodajalci, pa vabimo, da se krvodajalske akcije udeležite čimprej. Storili boste enega najbolj plemenitih dejanj. Kri nima umetnega nadomestka, zato je najdragocenejše, kar lahko podarimo.Naslednja krvodajalska akcija bo že v četrtek, 20. avgusta, v osnovni šoli Podčetrtek, v četrtek, 24. septembra, pa bo akcija v Kulturnem centru Rogaška Slatina.

Podeli:

Otroci vrtca Šmarje pri Jelšah zbirali oblačila in igrače za vrstnike iz socialno šibkih družin

Sreda, 17. junij 2009

Otroci vrtca Šmarje pri Jelšah so v torek, 16. junija 2009, Rdečemu križu predali oblačila, obutev in igrače, ki so jih zbrali v humanitarni akciji Rad pomagam drugim. Skupna akcija območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah in vrtca se je začela marca z ustvarjalno delavnico, v okviru katere so otroci risali na temo solidarnosti, Rdeči križ pa je pripravil razstavo risb. Nato so otroci in njihovi starši prinašali v vrtec rabljena oblačila in igrače. Poln kombi podarjenih predmetov ( kombi za prevoz je prijazno posodil Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah ) smo odpeljali v skladišče Rdečega križa v Rogaško Slatino, kamor bodo lahko prišli ponje starši, ki svojim otrokom ne morejo kupiti novih oblačil in igrač.

 

Podeli:

Pomoč v hrani prihaja redno

Sreda, 17. junij 2009

25 krajevnih organizacij Rdečega križa, ki delujejo v občinah Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, je do konca maja 2009 družinam in posameznikom v socialni stiski razdelilo 284 prehranskih paketov in 284 zavitkov pralnega praška iz sklada FIHO ter 11 520 litrov mleka, 2050 kg riža in 3410 kg sladkorja iz intervencijskih zalog Evropske unije. Konec junija bo Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah poslalo na teren 781 prehranskih paketov ( pomoč vlade ) ter 2723 kg moke in 2295 kg testenin. Naslednja pošiljka paketov ( FIHO, akcija Lepo je deliti ) pride septembra, oktobra bomo razdeljevali spet mleko, riž, sladkor, moko in testenine, decembra pa spet prehranske pakete in pralni prašek ( akcija Lepo je deliti ).

 

Podeli:

Dobro obiskana srečanja starejših občanov

Sreda, 17. junij 2009

Srečanja starejših občanov, obiski na domu jubilantov, starejših, bolnih in invalidov ter sosedska pomoč so postali stalna oblika dela naših krajevnih organizacij Rdečega križa. Razveseljujoč je podatek, da ljudje programe Rdečega križa vse bolj jemljejo za svoje in se veselijo obiskov, pomoči in nasvetov naših prostovoljcev. Zlasti srečanja starostnikov so postala že utečena oblika medgeneracijskega druženja, družabnosti ter izmenjav izkušenj. Vsa srečanja znajo naši prostovoljci imenitno popestriti s kulturnimi programi in posebno pozornostjo do jubilantov. Leta 2009 smo spravili pod streho že dve tretjini načrtovanih srečanj starejših občanov. Druženja s starostniki so že imele krajevne organizacije RK Tinsko, Mestinje, Sv. Štefan, Zibika, Šentvid pri Grobelnem, Šmarje pri Jelšah, Kristan Vrh, Kostrivnica, Buče, Virštanj in Polje ob Sotli.

 

Podeli:

Mimica Plevnik in Angela Mlaker naj prostovoljki leta 2009

Sreda, 17. junij 2009

Mimica Plevnik z Virštanja in Angela Mlaker iz Šentvida pri Grobelnem sta bili v četrtek, 11. junija 2009 na sprejemu pri predsedniku države Danilu Tuerku. Predsednik je namreč pripravil sprejem za Naj prostovoljce leta 2008. Obe sta aktivni prostovoljki Rdečega križa, zato jo je OZ RK Šmarje pri Jelšah tudi predlagalo za laskavi naziv. Mimica Plevnik je bila gonilna sila Rdečega križa na Virštanju od vsega začetka, torej več kot 50 let, Angela Mlaker pa je že 20 let predsednica krajevne organizacije Rdečega križa Šentvid pri Grobelnem.

 

Podeli:

Prehranski paketi Rdečega križa za delavce Steklarske nove

Sreda, 17. junij 2009

248 delavcev Steklarske Nove iz Rogaške Slatine, ki je v stečaju, je dobilo prehranske pakete Rdečega križa Slovenije. Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah jih je zdaj že nekdanjim steklarjem izročilo v ponedeljek, 8. in torek, 9. junija, ko so prihajali po delovne knjižice. V drugi polovici junija bo Rdeči križ Slovenije s prehranskimi paketi vsaj malo olajšal stisko tudi 70 delavcem Rogaške Les iz Mestinja, ki že nekaj mesecev niso prejeli plač.

 

Podeli:

Finančno pomagajo tudi krajevne organizacije

Sreda, 17. junij 2009

Gospodarska kriza je s polnim zamahom prikorakala tudi v Obsotelje in na Kozjansko. Odraža se tudi v vse večjem številu občanov, ki prihajajo na Rdeči križ s prošnjami za finančno pomoč oz. plačilo položnic. OZ RK Šmarje pri Jelšah je do konca maja letos iz Solidarnostnega sklada podelilo finančne pomoči v skupni vrednosti 1700,00 evrov, svojim občanom v socialni stiski pa finančno pomagajo tudi krajevne organizacije RK. Za plačilo položnic materialno ogroženim družinam sta sredstva namenili krajevna organizacija RK Kostrivnica in Zagorje, krajevna organizacija Lesično je denarno nagrado v višini 220 evrov, ki jo je dobila od območnega združenja, podarila osnovni šoli Lesično za tople šolski obrok, krajevna organizacij Bistrica ob Sotli pa je šoli v svojem kraju izročila izkupiček dobrodelnega koncerta v višini 310,00 evrov. Za zimsko šolo v naravi so prispevale denar krajevne organizacije Šmarje pri Jelšah, Šentvid pri Grobelnem, Mestinje, Zibika in Rogaška Slatina Območno združenje in krajevna organizacija Rogaška Slatina družini Zbil iz Nimnega, ki jo je prizadel požar, dala vsak po 250,00 evrov.

 

Podeli:

Skupine za samopomoč zadetek v polno

Ponedeljek, 15. junij 2009

Pri Območnem združenju Rdečega križa Šmarje pri Jelšah sta konec leta 2008 začeli delovati 2 skupini starih za samopomoč, aprila letos pa še na. Ledino je zaorala skupina v Kozjem, ki jo vodita Silva Berk Bevc in Anica Simunič. Obe sta se za to delo usposabljali pri Rdečem križu Slovenije. Skupina, ki ima 8 članic, se sestaja redno, vsakih 14 dni, podobno kot skupina Veseli črički pri Sv. Štefanu, ki je začela delovati kmalu za kozjansko skupino. Veselih čričkov je kar 14, delujejo pa pod mentorstvom Zinke Šega in Milice Drobne, ki imata izkušnje z vodenjem skupin že od prej. Skupina se je podala v "kulturne" vode, saj se ukvarja s petjem, igranjem na kmečke instrumente in zbiranjem ljudskih pesmi. Na pobudo Monike Colnerič pa je aprila 2009 začela delovati še skupina za samopomoč v Mestinju. Pri vodenju ji pomaga Franja Ubiparipović, ki s podobnimi skupinami dela v domu upokojencev Šmarje pri Jelšah. Na srečanje sta povabili že medicinske strokovnjake, ki so članicam spregovorili o pomenu zdravega življenja. Skratka, izkazalo se je, da so skupine starih za samopomoč naletele na zelo dober odziv, kar le potrjuje pravilnost odločitve o njihovi ustanovitvi. So "zdravilo" za lajšanje osamljenosti in preprečevanje izključenosti starejših ljudi iz krajevnega dogajanja.

Podeli:

Regijsko preverjanje ekip PP CZ in RKS celjske regije

Ponedeljek, 15. junij 2009

V soboto, 30. maja 2009, je v Šmarju pri Jelšah potekalo 15. regijsko preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije.

V tekmovalnem delu je svoje zanje preizkusilo 15 ekip iz celjske regije, izven konkurence pa se jim je pridružila tudi ekipa PP iz R Hrvaške.

V hladnem in deževnem vremenu so ekipe nudile prvo pomoč poškodovanim v delovni, naravni in prometni nesreči.

Najbolje se je odrezala ekipa Območnega združenja RK Šentjur - Gasilska zveze Občine Šentjur, ki je uspešno rešila 94 odstotkov nalog, druga je bila ekipa občine Zreče, tretja pa ekipa PP Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah.

Tekmovanje, ki ga je po ocenah sodelujočih, ob pomoči celjske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje, zelo dobro pripravilo Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah je obogatilo več spremljevalnih dogodkov.

Gasilci in reševalci so uprizorili vajo - evakuacijo občinske stavbe, ob stojnicah pa so svojo dejavnost prikazali slovenska vojska, policija, reševalci, gasilci, jamarji, kinologi, potapljači, radioamaterji in Rdeči križ Slovenije.

 

Podeli:
Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Šmarje pri Jelšah