RK Slovenije
Območno združenje Šmarje pri Jelšah

Tel:03/818 65 80, 818 65 81, 051 687 347
E-mail: smarje.ozrk@ozrks.si

Sekretarka: Mirjana Zoretič                                                                                                                                  Strokovna sodelavka: Andreja Čokl
 

TRR: SI56 6100 0001 6073 732 Delavska hranilnica
 

Upravljanje piškotkov

Predstavljamo naše prostovoljce


ORGANIZACIJO RDEČEGA KRIŽA SO OPLEMENITILI S SVOJIM DELOM IN ČUTOM ZA SOČLOVEKA:

….. MIMICA PLEVNIK z Virštanja, prostovoljka  Rdečega križa že 56 let

Mimica Plevnik deluje v Rdečem križu  kot prostovoljka že 56 let. S svojimi izkušnjami je  veliko storila tudi  kot  članica Območnega odbora RK Šmarje pri Jelšah. Spominja se, kako je po vojni delila pakete UNRA. Gonilna sila krajevne  organizacije Rdečega križa Virštanj je ves čas od njene ustanovite, torej od leta  1958. Bila je ugledna učiteljica, ki je poznala vsak dom v svojem kraju. Sama je prehodila na stotine kilometrov, ko je obiskovala stare, bolne, osamljene, revne in invalidne osebe. Velikokrat je olajšanje prinesla že njena topla, pomirjajoča in spodbudna beseda. Veliko vlogo  pri zmanjševanju in odpravljanju socialnih  razlik je odigrala tudi v šoli, kjer je po vseh svojih močeh pomagala otrokom iz socialno šibkih okolij, da se niso čutili manjvredne od sošolcev. Zato  se je tudi najstarejše  generacije otrok, ki jih je učila, spominjajo z izjemnim spoštovanjem. Čut za solidarnost do sočloveka in druge pozitivne vrednote je tako prenašala tudi na sokrajane. Mimica še danes aktivno deluje  v Rdečem križu. Sodeluje pri dodeljevanju materialnih in  socialnih pomoči in pomaga organizirati srečanja starejših občanov. Še vedno je tajnica krajevne organizacije RK Virštanj in še vedno obiskuje bolne in onemogle sokrajane, najsi bo doma ali v zavodih za starejše občane.

O vztrajnosti in pripadnosti Mimice Plevnik Rdečemu križu govorijo tudi naslednja dejstva: ko je bila stara 78 let, je prišla na občni zbor KORK Virštanj z nogo v mavcu in je zbor tudi vodila. Še danes pričaka predstavnike območnega združenja, ko pripeljejo hrano za ljudi v stiski, in jih pogosti s pecivom, ki ga je spekla sama. In tudi nobena Drobtinica ne mine brez dobrot iz njene pečice. Ob 80. rojstnem dnevu  smo se  Mimici Plevnik za njeno življenjsko delo v Rdečem križu zahvalili z zlatim znakom RKS. Priznanje smo ji podelili 27.3.2014, na rednem letnem zboru RKS – OZ Šmarje pri Jelšah.

April 2014

… SILVA VRČKOVNIK iz Šmarja pri Jelšah, ki deluje v organizaciji Rdečega križa že več kot 50 let

Silva Vrčkovnik je članica Rdečega križa že od leta 1960. Vse od takrat pa do danes je aktivna prostovoljka krajevne organizacije RK Šmarje pri Jelšah. Enajst let je bila njena predsednica, več obdobij pa tajnica. Funkcijo tajnice opravlja še danes. Ker dobro pozna razmere na terenu, je bila dolgo časa  predsednica komisije za  socialna vprašanja pri RKS - OZ Šmarje pri Jelšah, ker je po poklicu pravnica, pa je bila osem let tudi predsednica statutarne komisije. V 54 letih dela pri Rdečem križu je žrtvovala  več 1000 ur svojega prostega časa  za ljudi v socialni in psihični stiski. Še vedno jih obiskuje  na domu ter jim prinaša pomoč Rdečega križa in spodbudno besedo. Še vedno opravlja tudi prostovoljsko delo  v skladišču rabljenih oblačil. Sestanke krajevnega odbora RK  je dolgo organizirala kar na svojem domu,  saj KORK Šmarje pri Jelšah do nedavna ni imela svoje pisarne. Veliko pozornosti je namenjala tudi vzgoji mladih prostovoljcev. V osnovni  šoli se je udeleževala sprejemov podmladka v Rdeči križ  in  mladim pripovedovala, kako je, če živiš v stiski ter jih spodbujala k solidarnosti in spoštovanju drugih in drugačnih. Sodelovala je tudi pri pripravi kvizov za mlade. S svojo energijo, čutom za solidarnost in odločenostjo, da brezplačno pomaga drugim, pri tem pa si brez pomisleka ustvarja tudi  dodatne stroške, je Silva Vrčkovnik izjemen vzgled  mlajšim prostovoljcem. Podobno velja za njeno delo v prostovoljnem gasilskem društvu Šmarje pri Jelšah, katerega  predsednica je bila vrsto let. Zaradi predanega prostovoljskega dela jo spoštujejo prostovoljci in  sokrajani. Leta 2009 je postala tudi Naj prostovoljka občine Šmarje pri Jelšah. Leta 2014 je za dolgoletno prostovoljsko delo prejela zlati znak Rdečega križa Slovenije.

April 2014

... HANA PASARIČEK iz Rogatca je Rdečemu križu zvesta že 30 let

Hana Pasariček je prostovoljka Rdečega križa že 30 let, od začetka delovanja krajevne organizacije RK Rogatec. Vse od leta 1984 je tudi njena predsednica. Vseskozi je bila na voljo ljudem v socialni stiski,  med prostovoljce pa je pritegnila tudi moža in hčerko. Občina Rogatec leži ob meji s Hrvaško, zato je veliko prebivalcev Rogatca težko živelo že takoj po osamosvojitvi Slovenije, saj so se morali  preživljati z majhnimi hrvaškimi pokojninami, ki so jih zaslužili  v steklarni tik čez mejo. Rdeči križ v Rogatcu je tako že takrat imel več dela kot ponekod drugod, danes pa je še slabše. Prav iz Rogatca je še posebej veliko  prosilcev za enkratno denarno pomoč.  Hana Pasariček vedno strpno prisluhne  sokrajanom, ki so se znašli na robu preživetja  in jim skupaj z drugimi prostovoljci pomaga po najboljših močeh.  Pri reševanju večjih stisk odlično sodeluje z občino.  Veliko pozornosti namenja delu z mladimi. Redno sodeluje z osnovno šolo in se tenkočutno odziva na stiske družin z otroki. Vseskozi promovira krvodajalstvo. Še vedno pride na vsako krvodajalsko akcijo in se  zahvali vsakemu krvodajalcu posebej. Rdeči križ v Rogatcu prav  po njeni zaslugi dobro sodeluje s Karitasom. Obe organizaciji vzajemno pomagata najbolj ranljivim skupinam prebivalstva. Hana Pasariček je že več desetletij prostovoljna gasilka in članica Društva žena Rogatec, katerega dejavnost  prav tako temelji na prostovoljnem delu. Na njeno pobudo tudi druge članice društva redno sodelujejo pri humanitarnih akcijah Rdečega križa. Med drugim vsako leto za dobrodelno akcijo  Drobtinica darujejo pecivo, mlince, domače rezance.  Vrsto let je negovala in dvigovala bolno mamo, zdaj pa neguje bolnega moža. Toda zaradi tega ni opustila prostovoljskega dela.  Vedno je pripravljena pomagati in plete povezovalne niti med društvi in ljudmi v Rogatcu. Ivano Pasariček odlikujejo skromnost, poštenost in izostren čut za solidarnost, zato jo sokrajani spoštujejo, člani Rdečega križa pa ji vedno znova zaupajo funkcijo predsednice. Za pomoč ljudem v stiski se ji je s priznanjem zahvalila tudi občina Rogatec.  Za nesebično delo v Rdečem križu je leta 2011 prejela bronasti znak Rdečega križa Slovenije, na zboru članov RKS - OZ Šmarje pri Jelšah, 27. marca 2014, pa smo ji izročili srebrni znak RKS. 

April 2014

... IRENA RUPNIK, predsednica krajevne organizacije Rdečega križa Mestinje

Irena Rupnik je prostovoljsko delo v Rdečem križu začela pred 25 leti. Vmes je za nekaj časa dejavnost Rdečega križa v Mestinju zamrla, pred desetimi leti  pa je prav po zaslugi Irene Rupnik spet oživela. Od leta 2004 je tako predsednica krajevne organizacije RK,  ki  danes  vzorno opravlja svoje poslanstvo. Okrog sebe je zbrala  krog prostovoljk, ki poznajo socialne in materialne težave občanov,  zato se tudi znajo  pravočasno odzvati klicu na pomoč. Poleg tega redno obiskuje  bolne, osamljene in starejše krajane, jim s svojim avtom pripelje hrano, ki jo socialno ogroženim namenja Rdeči križ ter organizira zelo  dobro obiskana srečanja starejših krajanov. Dobro sodeluje tudi s podmladkom Rdečega križa v osnovni šoli.  Ker so rezultati dela Rdečega križa v Mestinju  dobri,  so  krajani  velikodušni tudi pri prednovoletnih prispevkih, ki jih darujejo Rdečemu križu. Tako si krajevna organizacija pridobi sredstva za aktivnosti v novem letu. Na njeno pobudo krajevna organizacija RK Mestinje izvaja tudi ustvarjalne delavnice. Prostovoljke izdelujejo novoletne in velikonočne okraske, voščilnice in adventne venčke ter vezejo in kvačkajo. Izdelujejo tudi darila za jubilante iz njihovega kraja, ročno izdelana darilca pa prejmejo tudi udeleženci srečanj starejših občanov. Pri KORK Mestinje uspešno deluje tudi skupina starih ljudi za samopomoč. Rdeči križ se ji je leta 2014 za njeno delo  zahvalil z bronastim znakom RKS.
Irena  Rupnik je zelo  aktivna tudi pri delu RKS – Območnega združenja  Šmarje pri Jelšah. Kot članica  odbora Solidarnostnega sklada za pomoč revnim ima zelo veliko dela, saj se zaradi velikega števila prošenj za denarno pomoč odbor sestaja tedensko.

April 2014

… VIKTOR  VRATARIČ iz Kostrivnice, ki svoje humanitarno poslanstvo opravlja že skoraj 40 let 

Viktor Vratarič je  že 39 let župnik v Kostrivnici in prav tako dolgo prostovoljec in aktiven član Rdečega križa. Lahko rečemo, da je že več kot  tri desetletja  gonilna sila prostovoljstva v Kostrivnici. Že 33 let je  predsednik krajevne organizacije Rdečega križa Kostrivnica, štiri mandatna obdobja pa je bil član Območnega odbora Območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah. Že od vsega začetka največjo skrb namenja bolnim, invalidnim, starejšim in osamljenim krajanom. Kot predstavnik Rdečega križa in kot duhovni pastir jih obišče večkrat letno, jim daje prijazno besedo ter jim  vliva optimizem in upanje. Njegovih obiskov so veseli  predvsem pred božičnimi in velikonočnimi prazniki. Ljudem v socialni stiski razdeljuje tudi hrano, ki jim jo namenja naša organizacija, družinam v veliki socialni stiski daje krajevna organizacija tudi denarno pomoč  O aktivnostih Rdečega križa (krvodajalskih akcijah, postajah  Rdečega križa, srečanjih starejših občanov.… ) Viktor Vratarič krajane obvešča tudi pri cerkvenih obredih. S svojo dobrodelnostjo je vzor drugim, kar med drugim dokazuje podatek, da ima krajevna organizacija Rdečega križa Kostrivnica kar 380 članov. Bil je tudi pobudnik za redna vsakoletna srečanja starejših občanov, ki jih krajevna organizacija RK Kostrivnica pripravlja že vrsto let.

Viktorja Vratariča ljudje izjemno spoštujejo kot svojega župnika in kot enega najbolj zagnanih prostovoljcev v kraju. Ker mu zaupajo, mu sledijo tudi, ko jih opozarja na socialne in psihične stiske ljudi, ki  so se znašli na robu preživetja, v zdravstvenih ali drugih težavah ter jim govori o pomenu spoštovanja drugih in drugačnih. Takšni pogovori  so še posebej pomembni v zadnjem obdobju, ko je vse več socialnih stisk. Leta 2011, ko je praznoval 70. rojstni dan, je za dolgoletno  delo v naši organizaciji prejel srebrni znak Rdečega križa Slovenije.

April 2014

… ZINKA VRTNIK z Donačke gore, dolgoletna prostovoljka

Zinka Vrtnik  je že več kot dvajset let prostovoljka Rdečega križa in prav toliko let tudi tajnica krajevne organizacije RK  Donačka Gora. Donačka gora je  kraj na robu Haloz, ob hrvaški meji, leži na izrazito demografsko ogroženem območju s starajočim se prebivalstvom.  Prostovoljkam Rdečega križa  tam ni nikoli zmanjkalo dela. Zinka Vrtnik je v dobrih dveh desetletjih prostovoljskega dela zelo dobro spoznala socialne stiske sokrajanov in jih je pomagala lajšati po svojih najboljših močeh. Še danes sodeluje pri vseh aktivnostih naše organizacije - pri izvajanju socialnih programov, pri delu z mladimi, bolnimi in invalidi. Če se je v prvih letih svojega prostovoljskega dela srečevala zlasti z ostarelimi in onemoglimi kmečkimi ljudmi, ki jim hribovite kmetije kljub trdemu delu niso omogočale dostojnega preživetja na domu niti bivanja v socialnem zavodu, v zadnjem obdobju  vse težje živijo prebivalci Donačke gore, ki  so bili zaposleni na Hrvaškem in prejemajo hrvaške pokojnine ter  nekdanji delavci steklarske stroke, ki so izgubili zaposlitev v bližnji Rogaški Slatini. Zinka Vrtnik   razdeljuje hrano, še posebej pa se posveča in nudi psihosocialno pomoč družinam, kjer je zaradi težkih življenjskih okoliščin prišlo do alkoholizma in prepirov. Še zlasti namenja pozornost družinam z mladoletnimi otroki. Sama ali  skupaj z drugimi prostovoljkami večkrat na leto obišče tudi  stare in bolne  sokrajane.  Za nesebično delo v Rdečem križu je prejela bronasti znak Rdečega križa Slovenije.

Marec 2014

… NEŽIKA LAH iz Šmarja pri Jelšah, dolgoletna prostovoljka

Nežika Lah je prostovoljka Rdečega križa že več kot 50 let. Spominja se začetkov svojega terenskega dela, ko so aktivisti zbirali hrano za revne (krompir, moko, mast). Pobirala je tudi denarne prispevke za oškodovane v poplavah in požarih ter v potresu leta 1974. Leta 1988 je postala članica krajevnega odbora RK Šmarje pri Jelšah in delovala v njem vse do leta 2010, ko ji je ponagajalo zdravje. Ves  ta čas je obiskovala bolne in invalide in jim dajala  moralno oporo. Pobirala je članarino in prostovoljne prispevke za ljudi v socialni stiski ter jim prinašala pomoč v hrani. V programu dela KO RK Šmarje pri Jelšah za leto 1988 smo našli podatek, da je naloga Nežike Lah tudi izdajanje rabljenih oblačil, in sicer vsako sredo. Ker je zelo dobro poznala razmere na terenu, je dobro vedela, kdo potrebuje pomoč in kakšno. Odločno se je zavzemala za sokrajane, ki so se znašli v stiski in zanje posredovala ne le v organizaciji RK ampak tudi pri drugih ustanovah. Zaradi njenega socialnega čuta  in dobrih del, ki so zaznamovala njeno življenje, med Šmarčani uživa veliko spoštovanje  Še vedno pa je članica skupine starih ljudi za samopomoč "Čebelica".  Za dolgoletno aktivnost v naši organizaciji je leta 2012 prejela bronasti znak Rdečega križa Slovenije.

Februar 2014  

…… Dolgoletna prostovoljka ANGELA MLAKER

Angela Mlaker je prostovoljka že več desetletij. Čeprav so ji poleg službe veliko časa vzeli vzgoja otrok, gradnja doma in študij ob delu, je že takrat začela aktivno delovati v svoji krajevni skupnosti. Ker je bila vedno pripravljena pomagati drugim in je namenjala svoj prosti čas tudi aktivnostim za razvoj kraja, so ji zaupali vodenje krajevne skupnosti. Tako se je imela priložnost seznaniti z razmerami v vseh družinah svojega kraja. To je bil tudi začetek njenega prostovoljnega dela v Rdečem križu. Slabi dve desetletji vodi krajevno organizacijo RK Šentvid pri Grobelnem. V Šentvidu vodi tudi ustvarjalno delavnico, na kateri se redno srečuje skupina občank, ki veze in tke ter si izmenjuje šiviljska znanja. Začela je pridobivati nove prostovoljce, zato se krajevna organizacija Šentvid lahko danes pohvali s prostovoljsko mrežo, ki pozna socialne in materialne težave ljudi, zato se zna tudi pravočasno odzvati klicu na pomoč. Vsa leta rednOobiskuje bolne, osamljene in starejše krajane, jim pripelje hrano, ki jo socialno ogroženim namenja Rdeči križ, organizira zelo dobro obiskana srečanja starejših krajanov in sodeluje s podmladkom Rdečega križa v osnovni šoli. Ker so rezultati dela Rdečega križa v Šentvidu pri Grobelnem dobri, so krajani velikodušni tudi pri prednovoletnih prispevkih, ki jih darujejo Rdečemu križu. Tako si krajevna organizacija pridobi sredstva za aktivnosti v novem letu.
Angela Mlaker je ves čas aktivna tudi v Območnem združenju Rdečega križa Šmarje pri Jelšah. Osem let je bila članica Območnega odbora OZ RK Šmarje pri Jelšah. En mandat je bila predsednica nadzornega odbora OZ RK Šmarje pri Jelšah, ta mandat pa je njegova članica. Je tudi članica komisije za priznanja.
Za svoje prizadevno delo v Rdečem križu je dobila naziv Naj prostovoljka 2008.

….. Nekdanja predsednica OZ RK Šmarje pri Jelšah MILENA VREČKO

Milena Vrečko je bila več let prostovoljka Rdečega križa, leta 2003 pa je prevzela funkcijo predsednice Območnega združenja RK Šmarje pri Jelšah in jo predano opravljala do leta 2008. Ta naloga je bila še posebej odgovorna in težka, ker je pred tem dejavnost Rdečega križa na tem območju usihala. Najprej je poskrbela za osnove za delovanje združenja - za sprejetje aktov. Zatem se je lotila dela na terenu - oživljanja dela krajevnih organizacij RK v tistih krajevnih skupnostih, kjer je aktivnost zamrla in ustavljanja novih krajevnih organizacij. Tako ji je med drugim uspelo, da so krajevne organizacije v Mestinju, Lesičnem in na Bučah, ki so bile takrat le na papirju, danes med najbolj aktivnimi. Nekaj krajevnih organizacij pa je začelo delovati na novo. Ves čas je spodbujala prostovoljce k novim aktivnostim in učinkovitejšemu zaznavanju socialnih problemov in jim pri tem tudi sama pomagala. Skratka, v času njenega predsedovanja je prostovoljska mreža v Obsotelju in na Kozjanskem dobila nov zagon..V slabih petih let je Milena Vrečko kot predsednica OZ RK večkrat prečesala pot med 24 krajevnimi organizacijami RK. Čeprav je bila nepoklicna predsednica, je veliko svojega prostega časa namenila Rdečemu križu in tako pripomogla k večanju ugleda organizacije. V tem štiriletnem obdobju je predsednica komisije za priznanja pri Območnem odboru OZ RK Šmarje pri Jelšah. Za prizadevno delo v Rdečem križu je Milena Vrečko prejela bronasti znak Rdečega križa Slovenije.
 

 ...ČASTNI ČLAN OBMOČNEGA ZDRUŽENJA RDEČEGA KRIŽA ŠMARJE PRI JELŠAH JURIJ ŽERDONER

Jurij Žerdoner iz Šmarja pri Jelšah je leta 2008 postal prvi častni član Območnega združenj Rdečega križa Šmarje pri Jelšah.

Jurij Žerdoner je član Rdečega križa od leta 1984, ko se je priselil v Šmarje pri Jelšah. Takoj se je vključil v delo krajevne organizacije Rdečega križa kot prostovoljec. Dva mandata je bil član območnega odbora in predsednik komisije za krvodajalstvo pri OZRK Šmarje pri Jelšah. Krvodajalec je postal leta 1953, kri pa je daroval kar 111-krat, za kar je prejel tudi več priznanj.
Jurij Žerdoner je bil dolga leta praporščak OZ RK Šmarje pri Jelšah, in je med tistimi redkimi donatorji, ki so darovali večje vsote denarja za pomoč ljudem v stiski.

…NEUMORNA PROSTOVOLJKA LIZABETA ČERNELČ

Krajevno organizacijo Rdečega križa Bistrica ob Sotli je vodila od njene ustanovitve leta 1998 pa do letos, ko je vajeti predala študentki Emiliji Šterlek. In prav to je bila ena izmed njenih vrlin. Mlade, študente in dijake je znala pritegniti k aktivnemu delu v krajevni organizaciji. Ko so v osnovni šoli sprejemali šolarjev podmladek Rdečega križa, je bila vedno zraven s svojimi nasveti, humanostjo in toplo besedo. Ob Tednu Rdečega križa je krajevna organizacija RK Bistrica ob Sotli vrsto let pripravljala dobrodelni koncert, katerega izkupiček so namenili predvsem otrokom iz socialno šibkih družin. Dve štiriletni obdobji je bila članica Območnega odbora Območnega združenja RK Šmarje pri Jelšah, kjer so bile njene izkušnje vedno dobrodošle. Lizabeta Černelč ima izredno razvit čut do sočloveka, predvsem starejših, bolnih, osamljenih in invalidnih oseb, ki jih redno obiskovala, bodisi doma bodisi v domovih za starejše občane. V svojem okolju je izredno cenjena in spoštovana, zato se ni čuditi, da je v vrste Rdečega križa privabila 118 članov. Čeprav tudi sama živi skromno, ostaja prostovoljka Rdečega križa, vedno pripravljena pomagati drugim.

… VEDNO PRIPRAVLJENA POMAGATI ANICA COLNARIČ

Z dobro voljo se da vse narediti, pravi zagnana prostovoljka Rdečega križa in predsednica Društva Gaja Rogaška Slatina Anica Colnarič iz Irja pri Rogaška Slatini, ki je za svojo dolgoletno aktivnost na več področjih leta 2008 prejela priznanje občine Rogaška Slatina.

Dolgoletno članico Organizacije Rdečega križa in predsednico društva Gaja Rogaška Slatina je za priznanje predlagalo Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah. Odločitev o tem ni bila težka, saj je Anica Colnarič izjemen, plemenit človek, ki razume stiske drugih ljudi in jim je vedno pripravljena pomagati. Čeprav ji sami velikokrat ni bilo lahko, to ni bila ovira, da ne bi zaznala stisk in težav drugih. Nanje se je vedno odzvala in se še odzove, s konkretno pomočjo in toplo besedo. Svoje dobrodelno poslanstvo je kot članica in prostovoljka Rdečega križa začela opravljati že v mladih letih, posebej aktivna pa je bila v obdobju 1980 - 1990, ko je kot prostovoljka vsako leto obhodila skoraj vsa naselja v krajevni skupnosti Rogaška Slatina, z željo, da bi pomagala starejšim, bolnim in osamljenim. Po krajšem mrtvilu v krajevni organizaciji Rdečega križa se je spet vrnila med prostovoljke in tako še danes kot aktivna članica najstarejše humanitarne organizacije pri nas spremlja socialne razmere v vaseh v okolici njenega doma. Poleg tega je Anica Colnarič redna krvodajalka, saj je doslej kri darovala že 52- krat. To je še en dokaz, da se je dobrodelnosti zapisala z vso predanostjo. Tudi kot predsednica Društva Gaja Rogaška Slatina pomaga kolikor se le da. Društvo redno sodeluje pri dobrodelni akciji Drobtinica, ki jo vsako leto organizira območno združenje Rdečega križa. Društva, pekarne in posamezniki podarijo kruh in pecivo, ki ga prostovoljci prodajo, izkupiček pa dobijo šolarji iz socialno ogroženih družin za topel obrok. Članice društva Gaja niso le poklonile doma pripravljenih dobrot, ampak je društvo prispevalo tudi denar. In prav Anica Colnarič je izjemno delovna predsednica Društva Gaja. Društvo vodi že od ustanovitve leta 2000. Sprva je bil namen društva ohranjanje in obujanje starih običajev in njihovo prenašanje na mlade, že kmalu pa je dobilo v upravljanje Juneževo domačijo v Rogaški Slatini. Tam uspešno pripravlja etnološke delavnice in prireditve, na katerih vse pogostejšim obiskovalcem predstavijo nekdanje običaje in opravila na podeželju. Članice goste z veseljem popeljejo tudi na ogled Juneževe domačije, še posebej veseli pa so mladih obiskovalcev, iz vrtcev in šol. Anica Colnarič ob tem pravi, da je ves trud poplačan, ko vidi, da so v otroku vzbudili radovednost in ko se mu zasvetijo oči ob predstavitvi katerega od starih opravil ali pa ob dobri pogači, pripravljeni po babičinem receptu. In še doda: Z dobro voljo se da vse narediti.

…RUDOLF BERDNIK IZ ROGATCA, KI JE STOKRAT DAROVAL KRI

Na krvodajalski akciji, ki je bila 12. junija 2008 v Rogatcu, je Rudolf Berdnik iz Rogatca stotič daroval kri. Ob jubilejnem darovanju krvi je bil vidno zadovoljen, saj je več kot izpolnil svoje poslanstvo - biti solidaren in pomagati drugim. Dejal je, da brez dajanja krvi njegovo življenje ne bi bilo polno. Zato si kar ne zna predstavljati, kako bo v bodoče, saj bo letos dopolnil 65 let in se bo moral od krvodajalstva počasi posloviti. Zelo bo pogrešal redna druženja s številnimi sokrajani, prav tako rednimi krvodajalci. Hkrati je ponosen, da je v družini poskrbel za nasledstvo. Sinova ga namreč vneto posnemata. 38- letni Rudolf je kri daroval že 56-krat, 32-letni Boštjan pa 29 krat.

Podeli:
Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Šmarje pri Jelšah