RK Slovenije
Območno združenje Šmarje pri Jelšah

Tel:03/818 65 80, 818 65 81, 051 687 347
E-mail: smarje.ozrk@ozrks.si

Sekretarka: Mirjana Zoretič                                                                                                                                  Strokovna sodelavka: Andreja Čokl
 

TRR: SI56 6100 0001 6073 732 Delavska hranilnica
 

Upravljanje piškotkov

Konec januarja 16 ton hrane za ljudi v stiski

Krajevne organizacije Rdečega križa iz občin Obsotelja in Kozjanskega bodo v naslednjih dneh (oz. takoj bo izboljšanju vremena) občanom v socialni stiski razdelile 16 ton osnovnih živil – mleka, moke, testenin, riža, zdroba in olja. Število prejemnikov pomoči še kar narašča in je že doseglo 10 odstotkov vsega prebivalstva z območja upravne note Šmarje pri Jelšah. Revščina se poglablja tudi zaradi nove socialne zakonodaje. Prizadela je predvsem starejše brezposelne in upokojence, ki ne morejo več delati, ostali pa so brez denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka ali državne pokojnine.

Vse več je ljudi, ki ne morejo plačevati položnic in jim odklapljajo vire energije. Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah bo letos za občane na materialnem robu zagotovilo 70 ton hrane in higienskih potrebščin. Otrokom iz družin v največji stiski bo pomagali tudi pri nakupu šolskih potrebščin in plačilu šolskega kosila.

Starostnikom in invalidom, ki si ne morejo privoščiti okrevanja v zdravilišču, pa omogočamo tudi brezplačno letovanje v zdravilišču Rdečega križa. Minule novoletne praznike je tako na Debelem rtiču preživelo 5 starejših občank oz. invalidk.
 

Podeli:

Brezplačna letovanja za starostnike in otroke

Z brezplačnimi letovanji za šolarje in starostnike iz socialno šibkih želi območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah prispevati k zmanjšanju socialne izključenosti najbolj ranljivih skupin prebivalstva. Minule novoletne praznike je v zdravilišču in letovišču Rdečega križa na Debelem rtiču preživelo 5 starih in invalidnih oseb, 10. marca 2013 pa bo odšle na letovanje še 4 starostnice. Šmarski Rdeči križ bo omogočil sedemdnevno bivanje ob morju tudi dvema skupinama otrok, prvi med poletnimi počitnicami, drugi pa med jesenskimi, krompirjevimi počitnicami. 

Podeli:

Skupščina OZ RK Šmarje pri Jelšah: ljudem v socialni stiki bomo pomagali po najboljših močeh

V sredo, 13. aprila 2013, je zasedala redna letna skupščina  Območnega združenja Rdečega križa Šmarje pri Jelšah. Udeležili so se je zastopniki 22 krajevnih organizacij RK. Sprejeli so poročilo o delu območnega združenja v letu 2012  in program dela za leto 2013.  Enotni so bili pri oceni, da so območno združenje in krajevne organizacije  v letu 2012 storili veliko za preprečevanje socialne izključenosti ljudi, ki so se znašli v različnih stiskah. Strinjali so se tudi, da bo v letu 2013 dela še več.  Število prosilcev za hrano in pomoč pri plačilu položnic se namreč zelo povečuje – v zadnjem obdobju je naraslo kar za 30 odstotkov. Tako velik skok  na Rdečem križu pripisujemo tudi novi socialni zakonodaji, saj je veliko ljudi ostalo brez denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencij, ipd. Vse več je prikrite revščine, saj je ljudi sram priznati, da se ne morejo preživljati z lastnimi prihodki.

Letos  bo OZ RK Šmarje pri Jelšah za prebivalce Obsotelja in Kozjanskega v socialni stiski zagotovilo več kot  60 ton hrane in higienskih potrebščin. 17 ton hrane so prejeli že januarja, prav toliko je bodo prostovoljci razdelili sredi aprila. Otroci iz revnih družin bodo prejeli pomoč za nakup šolskih potrebščin,  nekaj jih bo brezplačno letovalo ob morju. Osebam v zares hudi stiski bodo območno združenje in krajevne organizacije pomagale pri plačevanju računov za  osnovne storitve, kot so dobava elektrike, plina in vode. Ker je tovrstnih prošenj vse več, je skupščina sklenila tudi, da  se lahko v letu 2013 za denarne pomoči nameni 4.000,00 evrov več kot je bilo načrtovano. Omenjena vsota se lahko v Solidarnostni sklad  prenese iz presežka prihodkov na odhodki v letu 2012.

PODELJENA PRIZNANJA OZ RK ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2013


Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah vsako leto zaslužnim prostovoljkam in prostovoljcem podeli  priznanj.  Priznanja za  leto 2013 so bila podeljena na letni skupščini OZ RK Šmarje pri Jelšah, v sredo, 3. aprila 2013. 

Priznanja OZ RK Šmarje pri Jelšah za dolgoletno prostovoljsko delo v Rdečem križu so prejeli: Ana Dobrina iz Bistrice ob Sotli, Stanka  Golež iz Šentvida pri Grobelnem in Slavko Živičnjak iz Rogaške Slatine.

Zahvalo so dobile: Dragica Filipčič iz Šmarja pri Jelšah, Milena Jagrič iz Kozjega in Marija Prevolšek s Sv. Florijana, denarno nagrado pa  krajevna organizacija Rdečega križa Rogatec.

Podeli:

Šmarske osnovnošolke spet regijske zmagovalke v znanju iz prve pomoči

Ekipa osnovne šole Šmarje pri Jelšah je že četrto leto zapovrstjo zmagala na regijskem tekmovanju osnovnošolskih ekip prve pomoči. Letošnje preverjanje usposobljenosti ekip je bilo včeraj v Laškem, šmarske učenke pa so tudi tokrat pokazale izjemno teoretično in praktično znanje o nudenju prve pomoči. Njihova mentorica je Marija Kuraj, pri praktičnem usposabljanju pa so pomagali tudi predavatelji prve pomoči pri Območnem združenju Rdečega križa Šmarje pri Jelšah, saj ekipa deluje pod okriljem Rdečega križa. Šmarske osnovnošolske se bodo to soboto na Debelem rtiču udeležile državnega tekmovanja osnovnošolskih ekip prve pomoči.      

Podeli:

Vabilo krvodajalcem

Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah vabi  sedanje in nekdanje krvodajalce iz občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah  na  prireditev z naslovom "Solidarnost je naša vrlina" – v sredo, 15. maja 2013, ob 19. uri, v  kulturni dom Šmarje pri Jelšah.

Prireditev Rdeči križ  poklanja vsem, ki  brezplačno in prostovoljno darujejo kri in tako drugim pomagajo ohranjati zdravje. Krvodajalci z okroglim številom  darovanj krvi  bodo prejeli priznanja. Kulturni program bodo izvedli Rifl godci iz Mestinja in Vokalni kvartet Rogatec.

Krvodajalke in krvodajalci iz Obsotelja in s Kozjanskega, prisrčno vabljeni na prireditev, ki smo jo ob Tednu Rdečega križa pripravili prav za vas. 

Podeli:

Janez Oprešnik iz Lesičnega kri daroval 100 - krat

Janez Oprešnik

Janez Oprešnik

dobitniki priznanj

dobitniki priznanj

Rifl godci iz Mestinje

Rifl godci iz Mestinje

Vokalni kvartec Rogatec

Vokalni kvartec Rogatec

Na tradicionalni prireditvi 'Solidarnost je naša vrlina', ki je bila v sredo, 15. maja 2013, v kulturnem domu Šmarje pri Jelšah, je  RKS – Območno združenje Šmarje pri Jelšah podelilo zahvale 135 krvodajalcem, ki so dosegli okroglo število darovanj krvi. Vsi, ki so doslej darovali kri 50 - krat, so prejeli še darilo - ročno uro. Največji aplavz pa je požel Janez Oprešnik iz Lesičnega, ki je kri daroval že stokrat. Ob tej priložnosti je povedal, da je darovanje krvi sestavni del njegovega življenja in se mu zdi samoumevno. Kri daruje zgolj iz humanitarnih razlogov, saj si ne more zamisliti, da si ljudje pri ohranjanju zdravja ne bi pomagali med seboj. Za 80 darovanj kri pa je prejel zahvalo  Jožef Jerič iz Šmarja pri Jelšah.
    
Krvodajalcem iz občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in  Šmarje pri Jelšah so se za njihovo človekoljubnost zahvalili tudi predstavnik Transfuzijskega centra Celje mag. Damjan Škorc ter župana občin Kozje in Šmarje pri Jelšah, Dušan Andrej Kocman in Jože Čakš. Kulturni program so krvodajalcem poklonili. Rifl godci iz Mestinja in Vokalni kvartet Rogatec.

Podeli:

200 šolarjem pomoč pri nakupu šolskih potrebščin

RKS - Območno združenje Šmarje pri Jelšah bo tudi v letu 2013 osnovnošolcem in dijakom iz družin v socialni stiski pomagalo pri nakupu šolskih potrebščin. Šolarje, ki bodo prejeli denarno pomoč za nakup delovnih zvezkov, so predlagale  osnovne šole in krajevne organizacije Rdečega križa. Ker so se številnim družinam, ki so se že prej komaj preživljale, z novo socialno zakonodajo prihodki še zmanjšali, jim stroški za nakup šolskih potrebščin povzročajo velike skrbi. Izbrani otroci bodo od Rdečega križa prejeli vrednostni bon v višini 35,00 evrov, ki ga bodo lahko unovčili v bližnjih knjigarnah in papirnicah.

Mnogi prejemniki denarne socialne pomoči, upokojenci, invalidi, pa tudi  zaposleni z minimalnimi plačami tudi položnic ne zmorejo plačevati sproti. Tako se jim nabirajo opomini in dolgovi. RKS - Območno združenje Šmarje pri Jelšah in krajevne organizacije RK pomagajo tudi takim družinam in posameznikom.  V prvih petih letošnjih mesecih je tako šmarski Rdeči križ  za enkratne denarne pomoči namenil že več kot 9.000 evrov, veliko več od predvidevanj. S plačilom opominov za dobavo elektrike in plina  pogosto preprečimo izklop omenjenih storitev, s plačilom zdravstvenega  zavarovanja  omogoča materialno ogroženim odhod v bolnišnico, s plačilom šolskega kosila otrokom zagotovimo topel obrok, ipd.  

Pomoč v hrani od Rdečega križa redno prejema  skoraj 3.000 prebivalcev Obsotelja in Kozjanskega. V  prvi polovici leta so je prostovoljci razdelili 33 ton, konec junija pa bodo prejeli 5.300 litrov mleka in prehranske pakete.


 

Podeli:

Dobrodelna akcija Drobtinica letos za učence štirih osnovnih šol

Pomoč šolarjem  iz socialno šibkih družin sodi med prednostne naloge RKS - območnega združenja Šmarje pri Jelšah.  V letu 2013 bomo za sofinanciranje nakupa šolskih potrebščin, bivanja v šoli v naravi  in plačilo šolskih kosil namenili okoli 11 tisoč evrov.  Za plačilo šolskih kosil  že 11 let zbiramo denar na dobrodelni akciji Drobtinica.

Letos bo dobrodelna akcija Drobtinica potekala 12. in 13 oktobra. V Podčetrtku, Rogaški Slatini in Rogatcu bo akcija v soboto, 12. oktobra, dopoldne, prostovoljke Rdečega križa iz Lesičnega in Zagorja pa bodo 12. in 13. oktobra imele stojnico na Prazniku kozjanskega jabolka v Podsredi. Tudi tokrat bodo prostovoljke Rdečega križa in članice društev žena spekle pecivo, kruh in mlince, pripravile rezance  in druge domače dobrote. Vse to bodo ob stojnicah zamenjevale za prostovoljne prispevke. Celotni izkupiček bo namenjen za plačilo kosil učencem osnovnih šoli v krajih, kjer bo akcija potekala. Cilj letošnje Drobtinice je zbrati sredstva vsaj za 1.200 šolskih kosil.
 

Podeli:

Pomagajte slovenski humantarno - medicinski odpravi »UGANDA 2014« Z SMS DONACIJO

Marca 2014  bo pet študentov Medicinske fakultete v Ljubljani in en zdravnik odšlo na prostovoljno trimesečno humanitarno-medicinsko odpravo v Ugando. Nastanjeni bodo v vasi Bufuka na jugovzhodu Ugande. Prebivalci nimajo pitne vode, elektrike in kanalizacije, zdravstvena oskrba pa je neredna. To v veliki meri zagotavljajo humanitarno-medicinske odprave. Odprava bo oskrbela  predvidoma 3500 bolnikov. V Bufuki in okolici bo izvajala  tudi preventivne izobraževalne programe o spolno prenosljivih okužbah, perinatalnem varstvu, higieni, ustrezni prehrani in pitni vodi. Glavni vzrok smrti v Ugandi je  namreč aids, sledita mu tuberkuloza in malarija. Pogoste so tudi driske, okužbe dihal, tifus in infekcije s paraziti.

Organizacija in izvedba odprave je povezana s številnimi stroški, njeno financiranje pa je v celoti odvisno od pridobljenih donatorskih sredstev.

Slovenski dobrodelni medicinski odpravi lahko pomagate z SMS donacijo.To storite tako, da pošljete  sporočilo SMS s ključno besedo UGANDA2014 na številko 1919 in za odpravo boste prispevali  1 EUR. Akcija UGANDA 2014 traja od 16. 9. 2013 do 1. 3. 2014. 
 

Udeleženci medicinske odprave se vam za pomoč pri uresničitvi njihovega humanitarnega poslanstva že vnaprej zahvaljujejo.
Prispevajo lahko uporabniki storitev Mobitel, Debitel in Izimobil.
Telekom Slovenije se odpoveduje vsem prihodkom iz naslova tako poslanih SMS-sporočil.

V priponki Pogoji in navodila…

Podeli:

Z Drobtinico do 1340 šolskih kosil

"Poglej, Drobtinica! Na njeni stojnici moram nekaj kupiti!" Tudi takšne vzklike je bilo slišati v soboto, 12. in v nedeljo, 13. oktobra 2013, ko je potekala že 11. dobrodelna akcija Drobtinica. Tako pozitivne reakcije dokazujejo, da se je Drobtinica uveljavila kot uspešen način zbiranja sredstev za tople šolske obroke za osnovnošolce iz družin v socialni stiski. Rdeči križ akcijo izvaja z motom "Tudi malo je veliko". In res, ko se združi veliko majhnih dobrih del,  je rezultat izjemen – veliko šolskih kosil.

Prostovoljke in prostovoljci  Rdečega križa Slovenije – območnega združenja Šmarje pri Jelšah so  tudi letos strnili vrste, napekli kruha, peciva in mlincev, pripravili veliko domačih rezancev, skute, kisa, soka, itd. Vse to so ponudili ob stojnicah v Podčetrtku, Rogaški Slatini, Rogatcu in na Prazniku Kozjanskega jabolka v Podsredi.  Iztržili so 2.674,68 evrov, kar zadostuje za 1340 šolskih kosil. V akciji je sodelovalo 12 krajevnih organizacij Rdečega križa. Prostovoljke iz Lesičnega in Zagorja so zbirale prispevke za učence osnovne šole Lesično, za osnovnošolce iz Podčetrtka so se trudili članice in člani krajevnih organizacij RK Podčetrtek, Pristava, Virštanj in Tinsko, ob stojnicah v Rogaški Slatini so pošle dobrote, ki so jih za dober namen podarile in ponujale prostovoljke iz Rogaške Slatine, Kostrivnice in Sv. Florijana, v Rogatcu pa dobrote prostovoljk RK in članic društev žena iz Rogatca, Dobovca in z Donačke gore.         
 

Podeli:

V letu 2014 dovolj hrane za osebe v socialni stiski, a žal šele v drugi polovici leta

Člani območnega odbora RKS – Območnega združenja Šmarje pri Jelšah in predsedniki 25 krajevnih organizacij RK so  na skupnem  delovnem posvetu, 26. novembra v Rogaški Slatini, govorili o aktualnih temah, pomembnih za prostovoljsko delo. Na posvetu sta sodelovali strokovni sodelavki Rdečega križa Slovenije Mateja Lamovšek in Tina Nemanič.

Merila za dodeljevanje pomoči v hrani družinam in posameznikom v socialni stiski je predstavila Mateja Lamovšek. Povedala je tudi, da  Rdeči križ daje pomoč v hrani že več kot 150.000 ljudem. Število prejemnikov hrane se je v petih letih povečalo za tretjino. Zato je pomembno, da bodo tudi v bodoče v Slovenijo prihajala živila iz intervencijskih zalog Evropske unije. Slovenija bo h količinam iz Evropske unije dodala še 20 odstotkov. Tako bomo v letu 2014 prebivalcem na robu preživetja lahko namenili približno toliko hrane kot v tem letu. Zaradi dolgih  postopkov razpisa pa bodo ta živila na voljo šele sredi leta. Zato bo Rdeči križ  Slovenije na začetku leta zagotovil  prehranske pakete, ki jih bo  kupil s sredstvi, zbranimi v dobrodelni akciji Lepo je deliti. Mateja Lamovšek je še poudarila, da so prostovoljke in prostovoljci največji kapital najstarejše humanitarne organizacije in tudi pri razdeljevanju pomoči v hrani opravijo neprecenljivo delo, ki pa žal ni dovolj cenjeno. Predsedniki krajevnih organizacij pa so opozorili, da je vse več prikrite revščine, saj je mnoge sram priznati, da živijo v pomanjkanju. Hkrati pa se najdejo posamezniki, ki niso v tako veliki stiski, a vztrajajo, da jim pomoč pripada.

O pomenu in načinu evidentiranja prostovoljskega dela je spregovorila Tina Nemanič. Predstavila je Zakon o prostovoljstvu ter vsebino Dogovora o prostovoljskem delu, ki ga mora RKS – Območno združenje Šmarje pri Jelšah podpisati s prostovoljci vseh krajevnih organizacij. Dogovor med drugim določa, da je prostovoljec dolžan upoštevati zaupnost in varstvo osebnih  podatkov in ne sme podatkov o prejemnikih pomoči prenašati naprej. RKS – OZ Šmarje pri Jelšah bo Dogovor s prostovoljkami in prostovoljci podpisalo v naslednjega pol leta.     

Posveta se je udeležil tudi župan občine Rogaška Slatina, mag. Branko Kidrič. V imenu županov vseh šestih občin Obsotelja in Kozjanskega se je prostovoljkam in  prostovoljcem  zahvalil za njihovo brezplačno delo in pomoč ljudem v socialni stiski.

Podeli:
Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Šmarje pri Jelšah